Themabijeenkomsten

Jaarlijks organiseert Sportservice Doetinchem meerdere themabijeenkomsten voor diverse doelgroepen uit de verenigingen, zoals bestuurders, trainers/coaches of specifieke commissies. Het scholen van vrijwilligers, het uitwisselen van specifieke kennis en het ontmoeten van collega-verenigingen staat hierbij centraal.

Afhankelijk van de behoefte van de verenigingen, die is opgehaald middels de ambitiemonitor, of recente ontwikkelingen in de sport of op lokaal niveau, worden de onderwerpen bepaald. Heeft u als vereniging behoefte aan meer informatie over een bepaald onderwerp, of wilt u trainers laten bijscholen voor een specifieke doelgroep, laat dit ons weten.

De volgende themabijeenkomsten en bijscholingen staan gepland in 2017:

20 april 2017 – Subsidie en fondsenwerving

Veel vragen aan de verenigingsconsulent zijn gericht op de mogelijkheden voor subsidies en fondsen, om zo extra geld te genereren voor de verenigingen. Sportsubsidiespecialist Ben Moonen informeert u deze avond over de kansen en mogelijkheden die er zijn voor uw vereniging.

Klik hier voor meer informatie en om u in te schrijven.

7 juni 2017 – De Nationale Sportweek 2017

Van 9 tot en met 17 september 2017 vindt de Nationale Sportweek plaats, met daarbij de opening in de binnenstad van Doetinchem op 9 september. Deze avond informeren we de verenigingen over de specifieke opzet en het aanbod tijdens deze week.

In de Nationale Sportweek – Het trainen en coachen van sporters met gedragsproblematiek

Veel trainers en coaches hebben moeite met het omgaan met gedragsproblemen bij kinderen in een team of trainingsgroep. Tevens is het erg lastig voor deze doelgroep om een vereniging te vinden die hen voldoende kan bieden. Vaak worden zij als lastig ervaren. Tijdens deze bijeenkomst leren trainers en coaches hoe zij hier mee om moeten gaan.

Uitnodigingen voor de diverse themabijeenkomsten worden verstuurd naar de secretaris van de vereniging en zijn opgenomen in de verenigingsnieuwsbrief van Sportservice Doetinchem. Deze verschijnt één keer per zes weken. Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet? Meld u dan hier aan.