Aanmelden Activiteiten Sportservice Doetinchem

Sportservice Doetinchem organiseert diverse activiteiten waar u zich voor kunt inschrijven. Op deze pagina vindt u de diverse activiteiten waar inschrijven nu mogelijk voor is.

Gym Extra

Onlangs zijn wij van Sportservice Doetinchem aanwezig geweest bij de gymlessen van groep 3 om, met behulp van een beweegcircuit, inzicht te krijgen in de motorische vaardigheden van de kinderen. Sportservice Doetinchem vindt het belangrijk dat kinderen zich goed ontwikkelen in hun motoriek en plezier beleven aan sport en bewegen. Daarom bieden wij kinderen met een (kleine) achterstand de mogelijkheid aan om extra gymlessen ‘Gym Extra’ te volgen en ze te helpen bij de ontwikkeling van beweegvaardigheden en sportplezier!

Klik hier voor meer informatie over Gym Extra en om uw kind in te schrijven