Beleid

Sportservice Doetinchem geeft uitvoering aan het sportbeleid van de gemeente Doetinchem. Het sportbeleid van de gemeente Doetinchem kunt u nalezen in de sportvisie ‘Doetinchem in Vorm’.
In het jaarverslag 2020 kunt u alle activiteiten en behaalde resultaten van Sportservice Doetinchem teruglezen.

De missie van dit sportbeleid luidt:

‘Door slimme verbindingen, binnen de sport en tussen sport en andere beleidsdomeinen, sportdeelname en een gezonde leefstijl van de Doetinchemse bevolking stimuleren.’

De gemeente Doetinchem ziet de sportverenigingen als belangrijkste partner om doelstellingen op sportgebied te realiseren. Daarom wordt vooral geïnvesteerd in slimme verbindingen op wijkniveau.

Buurtsportcoaches

Vanuit dit beleidskader neemt de gemeente Doetinchem deel aan het landelijke programma Sport en Bewegen in de Buurt en geeft Sportservice Doetinchem uitvoering aan het projectplan Buurtsportcoaches 2016-2018.

De Buurtsportcoaches zetten zich de komende jaren, onder de noemer ‘Doetinchem in Vorm’, actief in om inwoners van Doetinchem, Gaanderen en Wehl te stimuleren in een actieve en gezonde levensstijl.