Doelgroep

JOGG Doetinchem heeft ervoor gekozen om te focussen op de doelgroepen 0-4 jaar en 4-12 jaar en sportverenigingen. Hieronder kun je per doelgroep meer informatie vinden over de projecten of initiatieven die er zijn.

0-4 jaar

Vanuit JOGG worden leuke gratis materialen beschikbaar gesteld voor kinderdagverblijven om het water drinken bij de jonge doelgroep 0-4 jaar (en uiteraard de ouders) te promoten. Denk daarbij aan drinkbekers voor peuters en tapi’s om het water drinken uit de kraan mogelijk te maken. Ook worden stickers, folders en posters beschikbaar gesteld.

4-12 jaar

Scholen in JOGG wijken komen in aanmerking voor materialen om het drinken van water te promoten. Daarnaast worden er in overleg met deze scholen activiteiten georganiseerd voor kinderen. Denk aan beweegactiviteiten, workshop gezonde traktaties, workshop gezonde voeding, bezoek en rondleiding bij de supermarkt.

Gezonde School

De Gezonde School-aanpak is een praktische aanpak om scholen te ondersteunen bij het structureel werken aan gezondheid op school. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. De school kiest daarbij een aantal gezondheidsthema’s om activiteiten op uit te voeren.

De Gezonde School-aanpak is gebaseerd op vijf kernpunten: 

1.Een integrale aanpak

2.Een structurele aanpak

3.De leerling / onderwijsprofessional staat centraal

4.Collectieve preventie en individuele leerlingenzorg

5.Een goede samenwerking met (preventie)partners

Een Gezonde School biedt veel voordelen. Betere leerprestaties, minder ziekteverzuim, advies op maat, geen overvloed aan aanbod en goed weten wat er speelt op school aan gezondheidsproblemen.

Vignet Gezonde School

Basisscholen die structureel aan gezondheid werken, kunnen het vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School. Het vignet is een erkenning voor scholen die de gezondheid van hun leerlingen hoog in het vaandel hebben staan. Daarmee laat u aan leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen zien dat u gezondheid op uw school belangrijk vindt. Bovendien verbindt u met het vignet losse activiteiten in een planmatige en structurele aanpak. Met het vignet mag uw school zich gedurende drie jaar Gezonde School noemen en het logo voeren. Uw school richt zich hierbij op een of meerdere, zelf te kiezen, thema's.

Sportverenigingen

JOGG Doetinchem denkt graag mee met sportverenigingen hoe zij het drinken van water kunnen promoten. Voor sportverenigingen met een eigen sportkantine kan een adviseur Gezonde Sportkantine ingeschakeld worden die advies kan geven over hoe het aanbod in een sportkantine gezonder kan worden.


Meer weten? www.gezondeschool.nl of neem contact op met JOGG Regisseur Yolanda Jansen via y.jansen@sportservicedoetinchem.nl .