Doetinchem in beweging

Bijdrage Fonds NutsOhra voor project Sportservice Doetinchem

Het programma ‘Meer Bewegen, Langer Thuis’ van Fonds NutsOhra kent als doel het bevorderen van innovatieve projecten gericht op het versterken van het sociale netwerk, het meedoen aan activiteiten, en meer bewegen en meer mobiliteit. Daarnaast het verspreiden van bestaande succesvolle interventies. Fonds NutsOhra heeft in dat kader een subsidie verstrekt aan Sportservice Doetinchem om inwoners in de leeftijd van 60 tot 75 jaar de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan het project ‘Doetinchem in beweging’. Dit exclusieve project sluit ook aan op het gemeentelijk sportbeleid waar Sportservice Doetinchem uitvoerder van is.

‘Doetinchem in Beweging'

De focus van het project ‘Doetinchem in beweging’  ligt op het toeleiden van inwoners van Doetinchem in de leeftijd van 60 tot 75 jaar naar het sport- en beweegaanbod.

Het eerste traject dat startte in september 2016 vond plaats in de wijken Noord en Centrum en in februari 2017 is het tweede traject in de wijken Zuid en Wehl gestart. Het project bestaat uit 3 onderdelen. De deelnemers worden eerst persoonlijk uitgenodigd voor een fittest. Daarna kan men kiezen uit de volgende vier beweegprogramma’s; Tai Chi, Wandelfit, Sport & Spel en Circuittraining gericht op spierkracht/lenigheid en coördinatie. Dit beweegprogramma duurt zestien weken. Gedurende het beweegprogramma wordt iedereen gecoacht met behulp van een beweegmeter (activity tracker) die elke deelnemer in bruikleen krijgt. Tot slot volgt een eindtest.

Het derde en laatste traject vindt plaats in de wijken Oost en Gaanderen. Dit traject start met de fittest op vrijdag 15 september 2017 en richt zich onder andere op: bloeddruk, gewicht- en lichaamssamenstelling, bloedsuiker, lenigheid, longinhoud, handknijpkracht en de Berg Balance Scale. De test duurt ongeveer 30 minuten. De uitvoering wordt mede gedaan door fysiotherapeuten en andere deskundigen. Na afloop van de fittest krijgt iedereen een persoonlijke toelichting over de testresultaten en het beweegprogramma, waarna u zich direct kunt inschrijven voor één van de vier beweegprogramma’s. De kosten voor deelname aan deze test zijn € 7,50. Het 16-weken programma kost 22,50 euro.

Neem voor meer informatie over de fittesten en de bijbehorende beweegprogramma's contact op met Lydia van Kleef via l.vankleef@sportservicedoetinchem.nl.