Graafschap Vitaal

Het programma Graafschap Vitaal is een gezondheidsprogramma voor studenten en medewerkers van het Graafschap College. Met ongeveer 9000 studenten en 800 medewerkers is het Graafschap College het grootste opleidingscentrum voor beroepsopleidingen in de regio. Samen met het Graafschap College organiseert Sportservice Doetinchem projecten om de gezondheid en vitaliteit van studenten en medewerkers te bevorderen. Het programma is gestoeld op de Gezonde School-aanpak waarbij vier pijlers centraal staan: signaleren, beleid, schoolomgeving en gezondheidseducatie.

De sportcoach MBO coördineert het programma vanuit Sportservice Doetinchem. In samenwerking met het Graafschap College wordt invulling gegeven aan het programma. Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met sportcoach Timo Calame via t.calame@sportservicedoetinchem.nl

Sportclinics
Voldoende lichaamsbeweging zorgt voor betere prestaties. Het bevordert de leerprestaties, maar ook de prestaties op de werkvloer. Het Graafschap College wil studenten opleiden tot vitale medewerkers en heeft hiervoor samen met Sportservice Doetinchem een vitaliteitsprogramma voor opgezet. Het vitaliteitsprogramma bestaat onder andere uit het aanbieden van sportclinics. Studenten maken onder schooltijd kennis met verschillende sporten op locatie van de sportaanbieder. Het aanbod van sportclinics probeert men zoveel mogelijk te laten aansluiten op de beroepskenmerkende situatie.

Heeft uw vereniging interesse om sportclinics te verzorgen voor studenten van het Graafschap College? Dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar t.calame@sportservicedoetinchem.nl

Fit- en leefstijltesten
Hoe is het precies gesteld met de gezondheidssituatie van studenten van het Graafschap College? Om dat in kaart te brengen, nemen alle studenten deel aan fit-en leefstijltesten. De fittest bestaat uit een fysieke test waarbij onder andere kracht en conditie wordt gemeten. Middels een digitale vragenlijst wordt de leefstijl van studenten in beeld gebracht. Direct na het invullen van de test zien studenten hoe ze hebben gescoord. De sportcoach bekijkt de resultaten om vervolgens per schoollocatie de juiste acties uit te zetten. Docenten van het Graafschap College hebben een signalerende functie op individueel niveau. Studenten met hoge gezondheidsrisico’s worden doorverwezen naar specialisten die de student verder helpen.

Gezonde schoolkantine
Vanuit het Voedingscentrum is de Gezonde Kantine geïntroduceerd. Omdat studenten veel tijd door brengen op school, is de kantine een geschikte plek om studenten te verleiden gezondere keuzes te maken. Niet alleen voor studenten, maar ook medewerkers kunnen gebruik maken van het gezonde aanbod. De medewerkers hebben daar een voorbeeldfunctie in. De sportcoach draagt samen met facilitair medewerkers van het Graafschap college zorg voor de kwaliteit van het aanbod in de kantines van het Graafschap College. In 2017 zijn er vier locaties van het Graafschap College die voldoen aan het predicaat Goud van het Voedingscentrum.

Medewerkersvitaliteit
Vitale medewerkers zijn productiever en meer bevlogen. Sportservice Doetinchem en Graafschap College zetten zich actief in om de medewerker van het Graafschap College te stimuleren om gezond en vitaal te worden en/of te blijven. Bij medewerkersvitaliteit gaat het over het fysiek en mentaal welbevinden. Voor medewerkers worden workshops en clinics aangeboden, maar ook Loopbaan APK en werkplekonderzoeken.

NK's schoolsport
Op landelijk niveau worden er jaarlijks NK’s georganiseerd voor MBO-studenten. ROC instellingen door heel Nederland gaan in diverse sporten de strijd met elkaar aan. Sport, plezier en ontmoeten staan centraal. Sinds 2017 is Sportservice Doetinchem betrokken bij de organisatie van het NK Zaalvoetbal.