Gym Extra

Bij het aanbieden van sportactiviteiten blijkt dat steeds meer kinderen motorisch minder vaardig zijn. Landelijk gezien blijkt dat gemiddeld 10% van de kinderen zichtbare motorische achterstanden heeft. Daarom heeft Sportservice Doetinchem besloten om een traject te starten voor deze doelgroep.

Sportservice Doetinchem is eind 2016 op de basisscholen geweest om de motorische ontwikkeling van de kinderen van groep 3 te bekijken tijdens een gymles. Dit gebeurde middels een circuitvorm. De oefeningen zijn gericht op het gebied van evenwicht, springen-kracht, springen-coördinatie, stuiteren, klimmen en de koprol.

Kinderen die op minimaal 2 onderdelen moeite hebben om aan de gestelde normen te voldoen komen in aanmerking voor Gym Extra.

Gym Extra zijn extra gymlessen met als doel achterstanden te verkleinen en/of op te heffen. Daarnaast krijgen kinderen meer plezier in het bewegen en krijgen zij het zelfvertrouwen weer terug.

Vorig jaar heeft er een succesvolle pilot van Gym Extra plaatsgevonden. In 2016 hebben 35 kinderen deelgenomen aan de lessen Gym Extra. Gemiddeld hebben deze kinderen na 10 weken begeleiding 1 jaar motorische vooruitgang geboekt. Daarnaast is 24% van de kinderen begeleid naar een (nieuwe) sport. 

Hoe werkt Gym Extra?

Gym Extra is een cursus voor kinderen uit groep 3. De lessen duren 45 minuten en de cursus duurt 14 weken. De Gym Extra lessen zijn geheel kosteloos.

Vakleerkracht Suzanne ter Horst verzorgt de lessen. Tijdens de lessen wordt er gewerkt in kleine groepjes, zodat er extra aandacht aan het bewegen kan worden gegeven om zo de motorische vaardigheden van het kind te verbeteren.

De doelstellingen van deze cursus zijn:

  • Beter, makkelijker en/of effectiever te bewegen.
  • Makkelijker meekomen in de lessen van het bewegingsonderwijs.
  • Meer zelfvertrouwen krijgen tijdens bewegingssituaties.
  • Succeservaringen te laten beleven. Plezier staat voorop!

Lessen

Van week 10 t/m 24 vinden de lessen plaats. De eerste les is gepland op woensdag 8 maart 2017 en de laatste les op woensdag 14 juni. Tijdens de schoolvakanties vinden er geen lessen plaats.

Dag

Locatie

Tijd

Woensdag

Sporthal de Rozengaarde

Adres: Bezelhorstweg 115, Doetinchem

14:45 – 15:30 uur

Woensdag

Sporthal de Rozengaarde

Adres: Bezelhorstweg 115, Doetinchem

15:35 – 16:20 uur

Woensdag

Sporthal de Rozengaarde

Adres: Bezelhorstweg 115, Doetinchem (optioneel, afhankelijk van deelname)

16:25 – 17:10 uur

Let op, maximaal 12 kinderen per groep, vol = vol.

Klik hier voor een artikel dat onlangs is gepubliceerd naar aanleiding van deze lessen

Wilt u meer informatie over Gym Extra of heeft u vragen over het aanmelden? Neem dan contact op met Suzanne ter Horst.
E: s.terhorst@sportservicedoetinchem.nl
T: 06-28246230.