Gym Extra

Gym Extra

Onlangs zijn wij van Sportservice Doetinchem aanwezig geweest bij de gymlessen van groep 3 om, met behulp van een beweegcircuit, inzicht te krijgen in de motorische vaardigheden van de kinderen. Sportservice Doetinchem vindt het belangrijk dat kinderen zich goed ontwikkelen in hun motoriek en plezier beleven aan sport en bewegen. Daarom bieden wij kinderen met een (kleine) achterstand de mogelijkheid aan om extra gymlessen ‘Gym Extra’ te volgen en ze te helpen bij de ontwikkeling van beweegvaardigheden en sportplezier!

Hoe werkt Gym Extra?

Gym Extra is een beweegcursus voor kinderen uit groep 3 en wordt vrijblijvend en gratis aan u aangeboden. De lessen (elk 45 minuten) worden buiten schooltijd verzorgd door vakleerkracht Suzanne ter Horst en de cursus duurt in totaal 10 weken.

Er wordt gewerkt in kleine groepjes zodat er extra aandacht is voor het individuele kind en zijn/haar motorische niveau. Wij willen met deze cursus bereiken, dat kinderen:

  • beter, makkelijker en/of effectiever bewegen;
  • makkelijker meekomen in de lessen van het bewegingsonderwijs en bij het buitenspelen (tijdens pauzemomenten);
  • meer zelfvertrouwen krijgen tijdens bewegingssituaties;
  • successen ervaren en plezier beleven!

Gym Extra wordt voor het 5de achtereenvolgende jaar gegeven. In 2019 hebben 50 kinderen deelgenomen aan deze extra gymlessen. Gemiddeld hebben zij na 10 weken begeleiding 1 jaar motorische vooruitgang weten te boeken. Een resultaat waar we trots op zijn.

Motorische ontwikkeling in de tijd

We weten uit onderzoek dat kinderen jaren geleden motorisch veel vaardiger waren dan nu. We weten ook dat wanneer kinderen zich motorisch minder goed ontwikkelen zij een minder actieve leefstijl ontwikkelen als kind, en dat dit vaak zo blijft in de rest van hun leven. Uit landelijk onderzoek blijkt dat gemiddeld 20% van de kinderen een motorische achterstand heeft. Wij hebben geconstateerd dat in de gemeente Doetinchem 41% van de kinderen uit groep 3 zichtbaar motorische achterstanden heeft. Reden te meer om ons actief te blijven inzetten voor deze kinderen, met Gym Extra.

Lessen

Van week 6 t/m 17 vinden de lessen plaats. De eerste les is gepland op woensdag 5 februari 2020. Tijdens de schoolvakanties vinden er geen lessen plaats. Door op onderstaande dag/tijdstip te klikken, kunt u uw kind inschrijven voor deze les.

Dag

Locatie

Tijd

Woensdag

Sporthal de Bongerd

Adres: de Bongerd 81, Doetinchem

Geen plekken meer beschikbaar.

14:30 – 15:15 uur 

Woensdag

Sporthal de Bongerd

Adres: de Bongerd 81, Doetinchem

Klik hier om je aan te melden

15:30 – 16:15 uur

Klik op de onderstaande tijd om hier uw kind in te schrijven voor een van de lessen.

Woensdag 14.30 - 15.15 uur

Woensdag 15.30 - 16.15 uur

Klik hier voor een artikel dat in 2017 is gepubliceerd naar aanleiding van deze lessen

Wilt u meer informatie over Gym Extra of heeft u vragen over het aanmelden? Neem dan contact op met Suzanne ter Horst.
E: s.terhorst@sportservicedoetinchem.nl
T: 06-28 24 62 30.