Individuele ondersteuning

Heeft u als vereniging een vraagstuk gericht op het bestuur, de structuur of het beleid binnen uw vereniging? Neem dan gerust contact met de verenigingsconsulent. Sportservice Doetinchem biedt verenigingen individuele ondersteuning aan. De verenigingsconsulent bespreekt met u de mogelijkheden hoe zij in het proces de vereniging kan ondersteunen, zodat verenigingen zich verder kunnen ontwikkelen richting de toekomst.

Naast organisatorische vraagstukken legt de verenigingsconsulent verbindingen met andere buurtsportcoaches om doelgroep specifieke werving onder te brengen binnen diverse sportstimuleringsprojecten. Wilt u met een specifieke doelgroep aan de slag, dan denken wij graag met u mee over de mogelijkheden.

Op basis van de vraag en behoefte van de verenigingen komt Sportservice Doetinchem graag bij u langs om kennis te maken of om specifieke ondersteuning te verlenen. Daarnaast zullen wij ook proactief verenigingen benaderen wanneer signalen en ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.

Voor meer complexere vraagstukken kan Sportservice Doetinchem een externe partij betrekken in een adviestraject voor specifieke kennis of ervaring. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de partners van Sportservice Doetinchem, het lokale netwerk of organisaties zoals de Gelderse Sportfederatie, NOC*NSF, een landelijke sportkoepel of de sportbond. Gezamenlijk met een externe partij hopen wij de vereniging te ondersteunen bij uw vraag.

Samenwerkingstrajecten

Binnen de gemeente Doetinchem zijn er diverse samenwerkingstrajecten tussen verenigingen actief. Deze samenwerkingen zijn gericht op het versterken van de sport of het sportpark.

Diverse sportverenigingen uit eenzelfde tak van sport zitten met enige regelmaat samen om te bekijken hoe ze hun sport binnen Doetinchem kunnen versterken. Daarnaast is er een sportpark specifieke samenwerking om te bekijken hoe zij gezamenlijke projecten op kunnen zetten. Deze samenwerkingstrajecten staan onder begeleiding van de verenigingsconsulent. Wilt u ook met andere sportverenigingen in contact komen? Dan horen wij dit graag.