Jeugd & sport

Sportservice Doetinchem wil de inwoners van de gemeente Doetinchem stimuleren om te gaan of te blijven sporten. Sportservice Doetinchem organiseert en coördineert daarom verschillende sportstimuleringsprojecten. De sportstimuleringsprojecten worden georganiseerd in samenwerking en samenspraak met o.a. lokale sportaanbieders, het onderwijs, wijk- en buurtgroepen, gezondheidszorg, etc.

Sport & Spel | 6 - 12 jaar

Op een groot aantal plekken in de gemeente kunnen kinderen naschools gratis komen sporten en spelen. Deze Sport & Spel-momenten worden altijd begeleid door een ervaren buurtsportcoach. Vaak zijn er ook stagiairs van de opleiding Sport & Bewegen van het Graafschap College bij deze activiteiten aanwezig.

Trainer voor de Klas

In het project ‘Trainer voor de Klas’ laten we kinderen van basisscholen onder schooltijd kennismaken met verschillende sporten. Dat doen we door verenigingstrainers de gymlessen te laten verzorgen. Dit project draait in Doetinchem, Gaanderen en Wehl.