Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een aanpak om overgewicht onder kinderen en jongeren tegen te gaan. Gemiddeld heeft 14% van de kinderen in de gemeente Doetinchem overgewicht. Dat is één op de zeven kinderen. Met de JOGG-aanpak zetten vele organisaties zich in om op een leuke en speelse wijze een gezonde leefstijl bij kinderen te stimuleren.

Tijdens de jeugd leren kinderen wat leuk en normaal is. Dat geldt ook voor wat een gezonde leefstijl inhoudt. Onze jeugd groeit op in een zogenaamde obesogene samenleving; een omgeving die uitnodigt tot veel eten en weinig bewegen. Van de voorbeelden die ze vanuit huis meekrijgen tot de hobby’s van leeftijdsgenoten. Van welke producten in het oog springen in de supermarkt tot het aanbod in de schoolkantine. De wereld waarin kinderen van nu opgroeien, is een zee van verleidingen geworden. Voetballen is online veel leuker geworden dan op straat. ‘Water’ en ‘drinken’ zijn tegenwoordig twee totaal verschillende dingen. Gezondheid is te koop in pakjes. En kiezen voor een large menu is slimmer, want voordeliger. Als er een verantwoordelijke is voor het feit dat 1 op de 7 jongeren lijdt aan overgewicht, dan is het de wereld om hen heen.

Als kinderen opgroeien in een gezonde omgeving en met een gezonde leefstijl, wordt dit tijdens het hele leven de normaalste zaak van de wereld. Samen met onze partners en supporters streven wij naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving met structureel aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder. Een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.

Geef de omgeving van jongeren opnieuw vorm!

JOGG Doetinchem

Al ruim 135 Nederlandse gemeenten werken met de JOGG-aanpak. De gemeente Doetinchem heeft opdracht gegeven aan Sportservice Doetinchem om de JOGG-aanpak te implementeren in de gemeente. In Gaanderen en in wijk Noord zetten vele organisaties zich gezamenlijk in om de omgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. Samenwerkende organisaties stimuleren een gezonde leefstijl bij kinderen door middel van allerlei activiteiten. Wilt u weten wat u of uw organisatie kan betekenen voor JOGG Doetinchem? Neem dan contact op met JOGG-regisseur Yolanda Jansen over de lokale JOGG-aanpak.

Tel: 06-14 42 10 26
E-mail: Y.jansen@sportservicedoetinchem.nl

Op www.jongerenopgezondgewicht.nl vindt u meer informatie over de landelijke aanpak.