Bijscholing "Herkennen en voorkomen van seksuele intimidatie" voor trainers/coaches in de sport

Seksuele intimidatie en sport zouden eigenlijk niets met elkaar te maken moeten hebben. Toch vinden er helaas nog altijd incidenten plaats, variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanranding en zelfs verkrachting. Het is een illusie te denken dat de sportwereld anders is dan de ‘gewone’ maatschappij.

Op maandagavond 1 december organiseert Sportservice Doetinchem in de Topsporthal te Doetinchem de bijscholing "Herkennen en voorkomen van seksuele intimidatie"  in het kader van het creëeren van een veilig sportklimaat. Het is noodzaak om hier aandacht aan te besteden en te zorgen dat dergelijke situaties op sportparken niet meer voorkomen. 

Als begeleider in de sport heb je de verantwoordelijkheid om de sociale veiligheid te waarborgen. Preventie van seksuele intimidatie is daarbij een belangrijk onderwerp. Het is belangrijk dat je weet wat er onder deze noemer valt, wat de gevolgen ervan kunnen zijn en welke gewenste omgangsvormen er binnen de sport bestaan.

De (bij)scholing geeft je inzicht in de thematiek en creëert bewustwording. Bovendien leer je de signalen van seksuele intimidatie te herkennen.

De (bij)scholing is bedoeld voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van lessen en trainingen. Een diploma is niet vereist. Deze (bij)scholing wordt gegeven op KSS niveau 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

E-learning
Voorafgaand aan de bijscholing bestaat de mogelijkheid om een e-learning module te doorlopen. Door middel van een kennistoets krijg je hulp bij het formuleren van leervragen die tijdens de bijscholing kunnen worden beantwoord. De module bevat tevens een reader met alle gedragsregels en diverse praktijkopdrachten.

Gratis
Deelname aan de bijscholing is geheel gratis. Aanmelden kan op de website van de Academie voor Sportkader. Voor meer informatie over de bijscholing kunt u contact opnemen met Mike Bouwmeester (Verenigingsconsulent) via m.bouwmeesteer@sportservicedoetinchem.nl of telefonisch via 06 - 41 88 77 06.