Buurtsportcoaches verwerven subsidies

In de afgelopen maand ontving Sportservice bericht dat twee grote subsidie-aanvragen, die waren ingediend bij landelijke fondsen, zijn gehonoreerd. Stichting Go4kids waardeerde een plan om jeugd in Gaanderen op een gezonder gewicht te krijgen positief. De programmacommissie Fonds NutsOhra oordeelde positief over het projectvoorstel om 60plussers in Doetinchem te helpen bij het krijgen en houden van een actievere leefstijl.

STICHTING GO4KIDS

"Go4Kids heeft zich in het verleden gericht op het bestrijden van overgewicht bij jongeren. De stichting Go4Kids houdt op te bestaan. Als laatste activiteit stelt Go4Kids € 250.000 ter beschikking voor projecten gericht op het tegengaan van overgewicht bij jongeren. Het bestuur van Go4Kids stelt JOGG-gemeenten in de gelegenheid om een projectvoorstel voor te dragen voor financiering. In totaal zullen vijf projectvoorstellen van ieder maximaal € 50.000 gehonoreerd worden." (bron: Go4kids.org)

Sportservice Doetinchem diende een succesvol projectvoorstel in. Het project zal in 2016 uitgerold worden in Gaanderen.

FONDS NUTSOHRA

"In Nederland kunnen veel mensen niet aan de samenleving meedoen zoals ze zouden willen. Bijvoorbeeld omdat ze kwetsbaar zijn door een chronische ziekte of een beperking. Fonds NutsOhra vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan. Daarom zetten wij ons in voor het vergroten van kansen, op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief.

Het programma ‘Meer Bewegen, Langer Thuis’ kent als doel het bevorderen van innovatieve projecten gericht op het versterken van het sociale netwerk, het meedoen aan activiteiten, en meer bewegen en meer mobiliteit. Daarnaast het verspreiden van bestaande succesvolle interventies." (bron: Fonds NutsOhra)

Sportservice Doetinchem stelde een innovatief plan op waarin het beste van verschillende erkende en goed beschreven beweeginterventies gecombineerd wordt. Dit plan overtuigde de programmacommissie van NutsOhra om de gevraagde projectfinanciering toe te kennen. Vanaf 2016 zal Sportservice Doetinchem daardoor het sportaanbod voor 60plussers een nieuwe impuls kunnen bieden.