De clubkadercoach aan het woord

In het vorig jaar gesloten Nationaal Sportakkoord wordt het ondersteunen van trainers en coaches bij sportverenigingen als een belangrijke opdracht voor de komende jaren gezien.

Binnen Sportservice Doetinchem wordt deze rol vervuld door een 3-tal clubkadercoaches. Door de inzet van de clubkadercoach krijgen trainers en coaches betere begeleiding met als uiteindelijk doel het sportplezier te vergroten en de uitstroom van leden te beperken. Danny Bent, clubkadercoach bij ARGO Atletiek blikt terug op zijn rol als clubkadercoach het afgelopen halfjaar.

Training verzorgen op de vereniging is leuk, maar makkelijk is het het niet. Iedere trainer is op zoek naar de juiste balans. De trainer kan daar wel een beetje hulp bij gebruiken. De clubkadercoach biedt deze hulp door wekelijks de trainers te observeren en te coachen tijdens de trainingen. De focus ligt op het pedagogische en didactische vlak. Het doel is de trainers meer handvaten te geven tijdens het lesgeven. Ik let hierbij op vier pijlers: structuur, stimuleren, individueel aandacht geven en regie overdragen.

'Als clubkadercoach ben ik de brug tussen het bestuur en de trainers', vertelt Danny. Ik begeleid het proces waarbij de trainers en het bestuurders samen tot een plan voor de jeugd komen. Een plan wat gezamenlijk draagvlak heeft en geborgd is voor de toekomst. De nadruk ligt hierbij op het werven, begeleiden en behouden van trainers voor de jeugd.

Net voor de zomer ben ik gestart als clubkadercoach. Direct bij de start werd, door het stoppen van een aantal trainers, de noodzaak van mijn inzet zichtbaar. Mijn eerste actie was dan ook het opzetten van een campagne voor de werving van nieuwe assistent trainers. Inmiddels staat de teller op acht aanmeldingen en start de opleiding eind november.

Ik vind het een unieke mogelijkheid om de trainers op deze wijze een jaar te begeleiden. ARGO Atletiek is een vereniging met een leuke en energierijke trainersgroep die graag wil bouwen aan de toekomst.
Wilt u meer informatie over verenigingsondersteuning en het clubkadercoach traject, neem dan contact op met Manon Zwakenberg via m.zwakenberg@sportservicedoetinchem.nl.