De Nationale Sport Week 2013 start in Doetinchem met een sportmarkt op het Simonsplein

 

 

Nationale Sportweek

Van 20 tot en met 27 april 2013 wordt voor de tiende maal de Nationale Sport Week (NSW) georganiseerd door NOC*NSF. De NSW is een landelijke week waarin de breedtesport in de etalage wordt gezet en waarin we vooral willen laten zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is. Sportservice Doetinchem wil samen met de lokale sportaanbieders uit de gemeente voor het eerste gezamenlijk vormgeven aan de Nationale Sport Week.

De Nationale Sport Week wordt door de sportverenigingen, sportclubs, scholen, het bedrijfsleven en andere sportaanbieders aangewend om Nederlanders op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met sporten en bewegen. En daarmee leidt de Nationale Sport Week ook tot een verhoging van de lokale sportparticipatie.

En dat is nou precies wat Sportservice Doetinchem en de gemeente voor ogen hebben: de inwoners van Doetinchem laten kennismaken met het lokale sportaanbod en stimuleren meer te gaan sporten en te bewegen. Hoe? Door te laten zien wat de lokale sportverenigingen te bieden hebben op sportgebied en daarvoor is de Nationale Sport Week hét middel.

Sportservice Doetinchem zal de Nationale Sport Week in Doetinchem starten door op zaterdag 20 april een sportmarkt te organiseren op het Simonsplein. Inmiddels hebben verschillende sportverenigingen aangegeven zich op de sportmarkt te willen presenteren middels een kraam, maar ook met attractieve demonstraties. Woensdag 6 februari jl. kwamen de sportverenigingen op uitnodiging van Sportservice Doetinchem bij elkaar om de kaders te bespreken waarbinnen de Doetinchemse editie van de Nationale Sport Week zich zou kunnen afspelen. In principe is besloten om de sportmarkt te gebruiken als opmaat richting een vervolg- c.q. kennismakingtraject. De deelnemende verenigingen organiseren daarom in de week aansluitend op de sportmarkt eigen activiteiten zoals demonstratietrainingen, clinics of gratis deelname aan verenigingsactiviteiten.

Doet uw vereniging ook mee? Wanneer uw vereniging of sportorganisatie deel wil nemen aan de Nationale Sport Week in combinatie met de sportmarkt op 20 april op het Simonsplein in Doetinchem, en u heeft zich nog niet aangemeld, dan kan dat nog tot 1 maart 2013. Stuur een e-mail naar contact@sportservicedoetinchem.nl en men neemt direct contact met u op. Ook voor informatie kunt u hier terecht.

Te downloaden: