Doetinchem Noord en Centrum in beweging

Beweegtraject gestart voor inwoners 60-75 jaar. Inschrijven voor de fitheidstest op dinsdag 20 september is mogelijk.

Ruim 2500 inwoners uit de wijken Noord en Centrum in de leeftijd 60 tot 75 jaar hebben afgelopen week een uitnodiging per brief ontvangen om deel te nemen aan het exclusieve project ‘Doetinchem Noord & Centrum in beweging’.

Bijdrage Fonds NutsOhra voor project Sportservice Doetinchem

Het programma ‘Meer Bewegen, Langer Thuis’ van Fonds NutsOhra kent als doel het bevorderen van innovatieve projecten gericht op het versterken van het sociale netwerk, het meedoen aan activiteiten, en meer bewegen en meer mobiliteit. Daarnaast het verspreiden van bestaande succesvolle interventies. Fonds NutsOhra heeft in dat kader een subsidie verstrekt aan Sportservice Doetinchem om inwoners in de leeftijd 60 tot 75 jaar de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan het project ‘Doetinchem in beweging’. Dit exclusieve project sluit ook aan op het gemeentelijk sportbeleid waar Sportservice Doetinchem uitvoerder van is.

‘Doetinchem Noord & Centrum in beweging’

De focus van het project ‘Doetinchem in beweging’  ligt op het toeleiden van inwoners van Doetinchem in de leeftijd 60 tot 75 jaar naar het sport- en beweegaanbod. Het eerste traject is in de wijken Noord en Centrum, vandaar de naam ‘Doetinchem Noord & Centrum in beweging’. Het project bestaat uit 3 onderdelen. De deelnemers worden eerst persoonlijk uitgenodigd voor een fittest. Daarna kan men kiezen uit de volgende vier beweegprogramma’s; Tai Chi, Wandelfit, Sport & Spel en Circuittraining gericht op spierkracht/lenigheid en coördinatie. Dit beweegprogramma duurt zestien weken. Gedurende het beweegprogramma wordt iedereen gecoacht met behulp van een beweegmeter (activity tracker) die elke deelnemer in bruikleen krijgt. Tot slot volgt een eindtest.

Persoonlijke uitnodiging voor de fittest

Inwoners die in Noord en Centrum wonen en tussen de 60 en 75 jaar oud zijn hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de fittest. Deze fittest vindt plaats op dinsdag 20 september 2016 in “Het Witte huis” van Hotel Ruimzicht (tegenover het hotel) Kruisbergseweg 5. Behoort u tot de doelgroep, maar heeft u geen persoonlijke brief ontvangen? U kunt zich nog aanmelden tot 15 september door een email te sturen naar l.vankleef@sportservicedoetinchem.nl. Voor meer informatie kunt u ook mailen of bellen naar Lydia van Kleef via 0314-353812. De kosten voor de fittest zijn € 7,50 per persoon. Na afloop van de fittest krijgt iedereen een persoonlijke toelichting over de testresultaten en het beweegprogramma, waarna u zich direct kunt inschrijven voor één van de vier beweegprogramma’s.

Geen uitnodigingsbrief ontvangen, maar toch meedoen aan de fittest?

Bent u niet woonachtig in bovenstaande wijken of bent u jonger dan 60 jaar, dan heeft u van ons geen uitnodigingsbrief ontvangen. Toch kunt u deel nemen aan de fittest! In het kader van de Nationale Sportweek bieden we alle inwoners van de Gemeente Doetinchem tussen de 18 en 75 jaar de mogelijkheid om een fittest af te laten nemen tussen 14.00 – 19.00 uur. Meld u zich dan aan via www.doetinchemsport.nl.

Meer wijken volgen in de toekomst

Het beschreven traject zal de komende anderhalf jaar nog twee keer worden herhaald, zodat alle wijken uit de gemeente Doetinchem in beweging kunnen komen.