Geslaagde bijeenkomst chronisch zieken

Op 21 februari 2018 heeft er een bijeenkomst gericht op de doelgroep chronisch zieken plaatsgevonden voor sportverenigingen en zorgprofessionals.

Landelijk is een stijging van het aantal chronisch zieken zichtbaar, wat mede toe te schrijven is aan de toenemende vergrijzing en bewegingsarmoede. De doelgroep chronisch zieken is dan ook een interessante doelgroep voor de sportvereniging van de toekomst. Voor deze groep is het belangrijk dat men voldoende beweegt. In de praktijk blijkt het lastig te zijn een geschikte beweegactiviteit te vinden waarbij rekening wordt gehouden met de fysieke belastbaarheid van de verschillende deelnemers. Om als sportvereniging op deze doelgroep in te spelen en kansen te zien, werd er op 21 februari de themabijeenkomst “Chronisch zieken” georganiseerd.

Tijdens deze avond zijn de aanwezige verenigingsbestuurders en zorgprofessionals geïnformeerd over de kansen die de doelgroep chronisch zieken biedt binnen de sportvereniging of voor de zorgverleners. Een aantal verenigingen zijn al actief aan de slag met deze doelgroep of hebben de doelgroep geïmplementeerd binnen het huidige aanbod.

Creëren van aanbod
Om de mensen te kunnen doorverwijzen is het van belang dat er voldoende aanbod voor chronisch zieken wordt gecreëerd. Dit kan middels differentiëren binnen het bestaande aanbod, maar het is ook mogelijk om nieuw aanbod op te zetten voor de doelgroep. Indien u aanbod op wilt zetten denken wij graag met u mee over de mogelijkheden en spelen wij graag een rol in de kennisoverdracht die voor de doelgroep van belang is.

De beweegmakelaar
De beweegmakelaar kan zoals aangegeven een belangrijke rol spelen in de doorverwijzing naar het beweegaanbod bij verenigingen. Het is dan ook van belang dat zorgverleners op de hoogte zijn van alle mogelijkheden die de beweegmakelaar kan bieden en dat zij de doelgroep doorverwijzen. Daarnaast is het van belang dat er voldoende aanbod is voor de doelgroep.

Heeft u als vereniging al aanbod voor de doelgroep, wilt u met de doelgroep aan de slag of wilt u meer informatie over de beweegmakelaar, neem dan contact op met Martine Steijvers via m.steijvers@sportservicedoetinchem.nl. Wilt u als zorgverlener een rol spelen in de bijscholing van de sportverenigingen? Neem dan tevens contact op met Martine Steijvers.

Daarnaast heeft Sportservice Doetinchem samen met het Slingeland Ziekenhuis en Xtra-S (centrum voor begeleiding en beweging) het initiatief genomen om een aanvraag te schrijven voor de sportsubsidie Sportimpuls 2018. Klik hier voor meer informatie over de Sportimpuls.
Patiënten die onder behandeling staan van medisch specialisten van het Slingeland Ziekenhuis worden via een Beweegmakelaar van Sportservice Doetinchem toe geleid naar lokaal sport- en beweegaanbod. Een aantal sportverenigingen binnen de gemeente Doetinchem gaan actief mee participeren in het creëren van aanbod voor deze doelgroep.