Gezonde afloop van de raadsvergadering

De raadsvergadering van 16 februari jl. had een gezond tintje. Na afloop van de raadsvergadering werden de resultaten van JOGG Doetinchem van de afgelopen twee jaar kenbaar gemaakt.

De raadsleden werden opgewacht met gezonde hapjes en een verfrissend glas water na afloop. Na een openingswoord van wethouder Sluiter werd er geproost, met DrinkWater.

Themacampagne DrinkWater

Water drinken wordt weer heel gewoon. Met de campagne DrinkWater maakt Jongeren Op Gezond Gewicht water drinken gemakkelijk en aantrekkelijk. Water drinken levert een positieve bijdrage aan de preventie van overgewicht. Het drinken van teveel suikerhoudende drankjes is één van de oorzaken van overgewicht. Om die reden loopt er een themacampagne DrinkWater op diverse scholen, kinderdagverblijven, bij buurtplein en bij de jeugdgezondheidszorg.

Twee jaar Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

De gemeente Doetinchem zet zich in om het percentage overgewicht onder kinderen en jongeren terug te dringen. Om dat te realiseren heeft de gemeente zich aangesloten bij de stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en voert de JOGG-aanpak uit. De JOGG-aanpak wordt wijk na wijk geïmplementeerd onder regie van de JOGG regisseur die in dienst is bij Sportservice Doetinchem. Onder de paraplu van de gemeente werken alle partijen in de wijk samen aan meer aandacht voor voeding, sport en beweging. Daarnaast helpt Jongeren Op Gezond Gewicht met het creëren van een gezonde omgeving op plekken waar kinderen en jongeren veel komen, zoals school, sport en werk. De afgelopen twee jaar is de JOGG-beweging in de gemeente gegroeid en sluiten steeds meer partijen zich aan om een gezonde leefstijl te stimuleren bij kinderen/jongeren. Bij veel activiteiten is water, groente en fruit de norm geworden, het bedrijfsleven zet zich in om gezondheid te promoten en ouders worden zich steeds meer bewust van wat gezonde voeding is.