Groot vrijwilligerstekort onder sportverenigingen in Doetinchem

Sportservice Doetinchem heeft in opdracht van de gemeente Doetinchem een vrijwilligersonderzoek onder de sportverenigingen uitgevoerd. Er blijkt een groot vrijwilligerstekort te zijn onder de verenigingen, maar liefst  81% van sportverenigingen ervaart een vrijwilligerstekort. Het onderzoek is aangeboden aan de gemeente Doetinchem.

Eind 2012 is Sportservice Doetinchem een vrijwilligersonderzoek gestart in opdracht van de gemeente Doetinchem. Vanuit de sportverenigingen kwamen signalen dat zij in steeds grotere mate een vrijwilligerstekort ervaren. Dit onderzoek had als doel de vrijwilligerstekorten en de gevolgen daarvan in kaart te brengen om daar in de toekomst beter op in te kunnen spelen.

Enquête

Alle 76 sportverenigingen in de gemeente Doetinchem hebben in december 2012 een digitale enquête ontvangen. 31 sportverenigingen hebben de enquête volledig ingevuld. Dit waren sportverenigingen met 21 verschillende sporten, uiteenlopend van een hockeyclub tot een hengelsportvereniging.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat 81% van de sportverenigingen een vrijwilligerstekort ervaart. De belangrijkste redenen voor de vrijwilligerstekorten zijn de beperkte beschikbaarheid en bereidheid van de vrijwilligers en vrijwilligers willen zich niet meer structureel binden aan de vereniging. Toch heeft maar 31% van de sportverenigingen een vrijwilligersbeleid. Sportverenigingen die wel een vrijwilligersbeleid hebben vinden dat het wel een toegevoegde waarde heeft. Ook blijken de sportverenigingen maar weinig in te spelen op de wensen en behoeften die de vrijwilligers hebben om vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast wordt er maar door 18% van de verenigingen aandacht besteed aan een wervingsplan. Dit is terug te zien in de wervingsmethoden die gebruikt worden maar niet succesvol blijken te zijn. Potentiële vrijwilligers blijken vaker vrijwilligerswerk toe te zeggen door hen rechtstreek te vragen of te bellen dan een advertentie in een krantje of op een website.

Op het gebied van samenwerking tussen de sportverenigingen onderling, met het onderwijs en met het bedrijfsleven valt er voor verenigingen nog veel winst te behalen. Dit wordt nog te weinig gedaan door de sportverenigingen.

Aanbevelingen

De aanbevelingen aan de gemeente zijn gericht op een betere samenwerking bij sportverenigingen, het vrijwilligersbeleid en een subsidie voor deskundigheidsbevordering. Het verbeten van de samenwerking betreft de samenwerking met andere sportverenigingen, het onderwijs en het bedrijfsleven. Daarnaast is het van belang om een stukje bewustwording en visie bij de sportbesturen te creëren alvorens met de onderstaande aanbevelingen aan de slag kan worden gegaan.

Om het vrijwilligersbeleid beter vorm te geven binnen sportverenigingen kan er een verenigingsconsulent ingezet worden, kan er een kennisbank opgezet worden en kunnen er workshops/themabijeenkomsten georganiseerd worden.

Door de afschaffing van de subsidie voor deskundigheidsbevordering wordt het voor verenigingen nog moeilijker om vrijwilligers te werven. Het weer invoeren van deze subsidieregeling, of verenigingen op een andere manier in staat stellen om deskundigheidsbevordering aan te bieden, zou de sportverenigingen kunnen ondersteunen bij het terugdringen van het vrijwilligerstekort.

Vervolg

Het onderzoek is aangeboden bij de gemeente Doetinchem. Het is nu aan de gemeente om een vervolg te geven aan het onderzoek en aan de slag te gaan met de aanbevelingen. Sportservice Doetinchem houdt u hierover op de hoogte via de website.

Informatie

Mocht u meer interesse hebben in de uitkomsten en aanbevelingen dan is er een samenvatting en een volledige versie van het onderzoek te downloaden.
Ook kunt u contact opnemen met Sportservice Doetinchem, mail contact@sportservicedoetinchem.nl of telefonisch op 0314-353812.