Gym Extra opnieuw succesvol

Sportservice Doetinchem heeft de afgelopen jaren intensief ingezet op de motorische ontwikkeling van kinderen. Het afgelopen schooljaar is er gekeken naar de motorische vaardigheden van ruim 560 kinderen uit groep 3. Kinderen waarvan de motoriek achterblijft ten opzichte van leeftijdsgenootjes kregen de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan Gym Extra. Het doel van deze lessen is dat de motorische achterstanden verminderd worden.

Afgelopen schooljaar zijn er 560 kinderen bekeken uit groep 3 van 18 verschillende basisscholen uit de gemeente Doetinchem. Tijdens de gymles zijn de kinderen geobserveerd. De oefeningen bestonden uit stuiteren met een bal, stilstaan op één been, een koprol maken, hinkelen, coördinatie sprongen en klimmen. Van de 560 leerlingen voldoen 224 kinderen (42%) niet aan de landelijke norm: zij beheersten twee of meer vaardigheden niet.

Gym Extra

Voor de kinderen die de gestelde normen niet halen is het vervolgprogramma Gym Extra georganiseerd. Dit vervolgprogramma kan gezien worden als een extra gymles, waar specifiek op de onderdelen in kleine groepjes geoefend wordt. Dat het programma steeds bekender wordt viel te merken in het aantal aanmeldingen, deze zijn het afgelopen schooljaar meer dan verdubbeld.

Gym Extra wordt gegeven door buurtsportcoaches van Sportservice Doetinchem die hiervoor een speciale opleiding hebben gevolgd. Na 12 weken Gym Extra zien we dat de kinderen gemiddeld een motorisch jaar vooruitgang hebben geboekt.

Een vast onderdeel van de het Gym Extra programma is de bemiddeling naar een sportvereniging. Individueel wordt er met de kinderen en ouders gesproken en bekeken welke sport ze leuk zouden vinden en of deze sport ook bij het kind past. Maar liefst 22% van de deelnemers aan Gym Extra is begeleid naar een nieuwe tak van sport.

Vakleerkracht

De resultaten van de motorisch screening en Gym Extra zijn een aanleiding voor 14 van de 21 basisscholen om een vakleerkracht bewegingsonderwijs in te zetten. Deze vakleerkrachten zijn veelal in dienst bij Sportservice Doetinchem en kunnen hierdoor steeds makkelijker een verbinding leggen tussen de gymlessen, de sportaanbieders in de wijk en gezondheid.  Door deze ontwikkeling, de intensievere samenwerking met de groepsleerkrachten en de sportverenigingen verwacht Sportservice Doetinchem dat het aantal kinderen dat uitvalt op de motoriek niet verder toeneemt en zelfs minder wordt.

Voor meer informatie over het programma Gym Extra kunt u contact opnemen met Buurtsportcoach Suzanne ter Horst via s.terhorst@sportservicedoetinchem.nl of telefonisch via 06 - 28 24 62 30.