Informatie over de Informatieavond ‘Doetinchem in Vorm; accommodaties’

Op maandag 14 januari heeft de gemeente Doetinchem een informatieavond gehouden over de richtlijnen en uitgangspunten voor sportaccommodaties.

Onderaan dit bericht vind u 3 documenten:

  • De ‘Stand van zaken per accommodatie’ (concept)
  • De presentatie van de richtlijnen en uitgangspunten
  • Een memo met vragen en antwoorden die op 14 januari aan de orde zijn geweest.

Verder zijn er nog twee punten waar de gemeente graag uw aandacht voor vraag

  1. het verschuiven van de beeldvormende raad van 21 februari naar 14 maart
  2. de mogelijkheid om wijzigingen voor te stellen in het document ‘Doetinchem in Vorm: stand van zaken per accommodatie’

Beeldvormende raad verschuift naar 14 maart

Tijdens de informatieavond is aangekondigd dat er op 21 februari een beeldvormend raad zou zijn. Deze vergadering komt echter te vervallen. De richtlijnen en uitgangspunten voor sportaccommodaties worden nu besproken op 14 maart. U kunt inspreken tijdens deze bijeenkomst. De planning ziet er als volgt uit:

20 februari: documenten Doetinchem in Vorm; accommodaties’ worden op de gemeentelijke website geplaatst

14 maart: beeldvormende raad

27 maart: meningvormende en besluitvormende raad

Wijzigingen en toevoegingen ‘Stand van zaken per accommodatie’ graag doorgeven voor 30 januari

Om een beeld te geven van gevolgen van de uitgangspunten en richtlijnen voor verenigingen en andere gebruikers is er een ‘Stand van zaken per accommodatie’ opgesteld. Daarvoor is gebruik gemaakt van kennis die nu bij de gemeente Doetinchem aanwezig is. Maar het is goed mogelijk dat u gegevens wilt  toevoegen of verwijderen. Het zou prettig zijn als u wijzingen of toevoegingen voor 30 januari door kunt geven. Deze kunnen dan nog verwerkt worden voordat de documenten een meer definitieve status krijgen. Het is wel de bedoeling om per accommodatie 1 pagina aan te blijven houden.