Inschrijven Gym Extra

Vanaf 21 februari gaan de lessen Gym Extra weer van start. Inschrijven voor dit aanbod is vanaf nu mogelijk.

Onlangs is Sportservice Doetinchem tijdens de gymles aanwezig geweest om naar de motorische ontwikkeling van kinderen uit groep 3 te kijken. Tijdens de gymles is een circuit uitgevoerd waarbij de motorische ontwikkeling op 6 onderdelen is bekeken. Zo is er gekeken naar evenwicht, springen-kracht, springen-coördinatie, stuiteren, klimmen en de koprol.

Landelijke cijfers laten zien dat gemiddeld 10% van de kinderen zichtbare motorische achterstanden heeft.

Kinderen die de gestelde normen niet halen worden uitgenodigd voor extra beweeglessen genaamd Gym Extra. Gym Extra zijn gymlessen met als doel achterstanden te verkleinen en/of op te heffen. Gym Extra wordt gegeven in kleine groepen met veel persoonlijke aandacht, waarbij veel verschillende sportonderdelen aan bod komen. Daarnaast zien we dat kinderen (meer) plezier in het bewegen en (meer) zelfvertrouwen rondom bewegen krijgen.

Gym Extra wordt in 2018 voor het 3de jaar gegeven. In 2017 hebben 35 kinderen deelgenomen aan de extra gymlessen. Gemiddeld hebben deze kinderen na 10 weken begeleiding 1 jaar motorische vooruitgang geboekt. Daarnaast is 24% van de kinderen begeleid naar een (nieuwe) sport bij een lokale vereniging.

Hoe werkt Gym Extra?

Gym Extra is een beweegcursus voor kinderen uit groep 3. De lessen duren 45 minuten en de cursus duurt 12 weken. Omdat wij het belangrijk vinden dat alle kinderen met plezier kunnen bewegen worden de lessen Gym Extra gratis aangeboden.

Vakleerkracht Suzanne ter Horst verzorgt de lessen. Tijdens de lessen wordt er gewerkt in kleine groepjes, zodat er extra aandacht aan het bewegen kan worden gegeven om zo de motorische vaardigheden van het kind te verbeteren.

De doelstellingen van deze cursus zijn:

  • Beter, makkelijker en/of effectiever te bewegen.
  • Makkelijker meekomen in de lessen van het bewegingsonderwijs, buitenspelen en pauzemomenten.
  • Meer zelfvertrouwen krijgen tijdens bewegingssituaties.
  • Succeservaringen te laten beleven. Plezier staat voorop!

Lessen

Van week 8 t/m 21 vinden de lessen plaats. De eerste les is gepland op woensdag 21 en donderdag 22 februari 2018. Tijdens de schoolvakanties vinden er geen lessen plaats.

Dag

Locatie

Tijd

Woensdag

Sporthal de Rozengaarde

Adres: Bezelhorstweg 115, Doetinchem

14:45 – 15:30 uur (VOL)

Woensdag

Sporthal de Rozengaarde

Adres: Bezelhorstweg 115, Doetinchem

15:35 – 16:20 uur

Donderdag

Sporthal de Bongerd

Adres: de Bongerd 81, Doetinchem

14:45 – 15:30 uur

Donderdag

Sporthal de Bongerd

Adres: de Bongerd 81, Doetinchem

15:35 – 16:20 uur

Klik hieronder om uw kind in te schrijven voor een van de lessen.

Woensdag 14.45 - 15.30 uur

Woensdag 15.35 - 16.20 uur

Donderdag 14.45 - 15.30 uur

Donderdag 15.35 - 16.20 uur

Let op, maximaal 15 kinderen per groep, vol = vol.

Klik hier voor een artikel dat onlangs is gepubliceerd naar aanleiding van deze lessen

Wilt u meer informatie over Gym Extra of heeft u vragen over het aanmelden? Neem dan contact op met Suzanne ter Horst.
E: s.terhorst@sportservicedoetinchem.nl
T: 06-28246230.