Inspiratiesessie Nationale Sportweek

Op woensdagavond 18 februari organiseert Sportservice Doetinchem een eerste inspiratiesessie voor alle sportverenigingen in het kader van de Nationale Sportweek. In samenwerking met NOC*NSF wordt een stappenplan behandeld waarin stap voor stap wordt gekeken welke acties een vereniging moet ondernemen om een succesvolle sport- en beweegactiviteit te ontplooien tijdens de Nationale Sportweek.

De avond bestaat uit presentaties waarin ideeën en ervaringen uit voorgaande Sportweken worden gedeeld. Ook worden de eerste ideeën voor de opening in Doetinchem besproken. Vervolgens volgen er interactieve deelsessies waarin sportverenigingen worden uitgedaagd na te denken over hun bijdrage aan de Nationale Sportweek. Welke uitdaging/doel heeft de vereniging? Welke activiteit en doelgroep past daarbij? Hoe zet je succesvol het thema: ‘ ik neem je mee!’ in? Hoe creëer je draagvlak binnen de vereniging? Hoe ga je de activiteit communiceren en met welke instrumenten? Zeer interessant voor verenigingen en betrokken professionals.

Datum: woensdag 18 februari 2015
Tijdstip: 19:30 – 22:00 uur (19:00 uur inloop)
Locatie: Graafschap College (Sport en Bewegen), Houtmolenstraat 9

Aanmelden?

Als vertegenwoordiger van jouw vereniging deze avond bijwonen? Dat kan! Aanmelden voor deze inspiratiesessie kan o.v.v. uw naam en uw vereniging bij Madeloes Visser (m.visser@sportservicedoetinchem.nl). Maximaal twee personen per vereniging.