Inspirerende themabijeenkomst 'Hoe omgaan met gedragsproblemen'

Iedereen moet kunnen sporten bij een sportvereniging, dat is het uitgangspunt waarom Sportservice Doetinchem een themabijeenkomst ‘Hoe omgaan met gedragsproblemen’ heeft georganiseerd voor trainers en coaches van sportverenigingen in de gemeente Doetinchem.  

Binnen teams en trainingsgroepen krijgen veel trainers en coaches te maken met gedragsproblemen bij kinderen. Dit heeft vaak tot gevolg dat deze kinderen buiten de groep vallen, of dat er problemen ontstaan op de training. Door het geven van praktische handvaten aan trainers en coaches moet het geven van trainingen gemakkelijker gaan.

Interactieve scholing

Op woensdagavond 13 september hebben ruim 20 trainers en coaches deelgenomen aan de themabijeenkomst ‘Hoe omgaan met gedragsproblemen’. Deze is verzorgd door de buurtsportcoaches aangepast sporten, Suzanne ter Horst en Alexander Tempels, tevens docent van het Mariëndael en docent Jeffrey Krayenbrink van SO de Isselborgh. Tijdens de scholing is er gesproken over divers gedrag wat voorkomt tijdens trainingen en wedstrijden. De trainers kregen handvaten aangeboden waardoor ze nu weten hoe ze moeten omgaan met bepaald gedrag. Naast een theoretisch deel zijn de deelnemers ook in de praktijk aan de slag gegaan, om te leren van slechte en goede voorbeelden die voorkomen tijdens trainingen.

Ondersteuningsmogelijkheden
Sportservice Doetinchem biedt middels trainingen, bijscholing en coaching  ondersteuning aan verenigingen die tegen dit probleem aanlopen en niet goed weten hoe zij om moeten gaan met de doelgroep. Door met een trainer mee te lopen en een training anders in te delen kan op een eenvoudige manier de trainer ontlast worden en met name het spelplezier verhoogd worden voor alle spelers binnen een groep.

Alle deelnemers aan de themabijeenkomst is een vervolgcursus aangeboden welke dieper op de materie ingaat en trainers/coaches nog meer handvaten geeft om met probleemgedrag om te gaan.

Contact
Indien verenigingen ondersteuning willen ontvangen of vragen hebben over dit onderwerp, kunnen zij contact opnemen met verenigingsconsulent Manon Zwakenberg via m.zwakenberg@sportservicedoetinchem.nl