Nieuw bestuur Gymnastiekvereniging Ypsilon

Tijdens een ingelaste ledenvergadering op 12 november benoemden de leden van Gymnastiekvereniging Ypsilon naast een voorzitter en een secretaris ook nog twee nieuwe bestuursleden.

Die bestuurlijke versterking was hard nodig omdat de vereniging nog maar één bestuurder had, toen de oud-voorzitter begin september haar taken had neergelegd. De verenigingsconsulent van Sportservice Doetinchem heeft het proces begeleid.

Ondersteuning Sportservice Doetinchem
Gymnastiekvereniging Ypsilon is een begrip in Doetinchem. In de SAZA-hal op sportpark Zuid sporten de ruim 400 leden op verschillende niveaus: van recreatief Bewegen Op Muziek tot selectietrainingen. Toen na het opstappen van de voorzitter begin september het bestuur uit nog maar één persoon bestond, schakelde penningmeester Ton Veldhuizen de hulp in van Sportservice Doetinchem.

Bij Sportservice Doetinchem was Manon Zwakenberg net begonnen als verenigingsconsulent. Er werd een traject gestart om nieuwe bestuursleden te werven. Hierbij is een actieve rol gegeven aan de trainers van de club omdat zij het gezicht van de club zijn. In deze zoektocht is met diverse geïnteresseerden gesproken waarna uiteindelijk vier mensen zich verkiesbaar stelden die op 12 november direct benoemd zijn. Penningmeester Ton Veldhuizen blikt dan ook tevreden terug op dit proces: ‘Dankzij de professionele en doortastende aanpak van Sportservice Doetinchem kan de vereniging nu met een compleet en betrokken bestuur werken aan de toekomst.’

Nieuwe bestuur: ‘Nu aan de slag met stip op de horizon’
Met Japke Huisman als voorzitster en Lotte van de Kamp in de rol van secretaris is het dagelijks bestuur weer compleet. Daarnaast is ook Nicolle Smeitink benoemd als bestuurslid Technische zaken en is Inger Weiland aangetreden als algemeen bestuurslid. De nieuwe bestuurders hebben zin om met elkaar aan de slag te gaan en zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet. De net aangetreden voorzitster Japke Huisman geeft aan: “Het nieuwe bestuur wil met hernieuwd elan de toekomst van Ypsilon veilig stellen! De komende periode zullen we ons richten op de huidige situatie en zal de rol van het bestuur en de diverse functies verder uitgewerkt worden.”