Onderzoek naar sport en bewegen

In november onderzoekt Sportservice Doetinchem in samenwerking met onderzoeksbureau Sportscan in opdracht van de gemeente Doetinchem de sportdeelname in de gemeente. De uitkomsten van het onderzoek zullen gebruikt worden om het sport- en beweegaanbod beter af te stemmen op de behoeften van de inwoners. Ruim 12.000 inwoners worden uitgenodigd om mee te doen aan dit onderzoek. Onder de deelnemers worden zes Samsung tablets verloot.

Achtergrond
De gemeente Doetinchem stimuleert een gezonde leefstijl  onder al haar inwoners. Dit is vastgelegd in het beleidsplan ‘Doetinchem in Vorm’. Sportservice Doetinchem geeft sinds 2013 uitvoering aan het sportbeleid van de gemeente Doetinchem en stimuleert inwoners onder andere om meer te gaan bewegen. Op dit moment weet de gemeente Doetinchem niet precies hoeveel volwassenen in de gemeente sporten (bij een sportvereniging of daarbuiten), hoeveel mensen aan de beweegnorm voldoen en waarom u wel of niet beweegt.

Sport én bewegen
 ‘Een actieve leefstijl is erg belangrijk in het bestrijden en voorkomen van overgewicht, hart- en vaatziekten en tal van andere aandoeningen’ geeft Madelon Nolsen aan. De manager van Sportservice Doetinchem licht toe: ‘Door te onderzoeken wat mensen nu wel en niet doen kunnen we in de toekomst beter inspelen op hun wensen en behoeften. We willen daarom niet alleen weten welke sporten mensen beoefenen, maar ook hoe, waar en wanneer zij bewegen. Zo willen we samen met sportaanbieders in de gemeente sporten en bewegen nog gemakkelijker en toegankelijker maken.’

Onderzoek;  van 8 tot 80 jaar
Het onderzoek wordt uitgezet onder meer dan 12.000 inwoners van de gemeente in de leeftijd van 8 tot 80 jaar. Vrijwel alle basisscholen werken mee; veel kinderen zullen vragenlijsten invullen in de klas of mee naar huis krijgen. Jongeren en volwassenen ontvangen de komende dagen per post een uitnodiging met daarin een link naar een online vragenlijst. De deelname is volledig anoniem en heeft als doel inzicht te krijgen in de huidige sportdeelname. Het onderzoek loopt tot 1 december 2015. Iedereen die meedoet aan het onderzoek maakt kans op een van de Samsung Tablets ter waarde van € 119,- die na afronding van het onderzoek worden verloot onder alle inzenders.

Heeft u geen vragenlijst gehad, maar wilt u toch meedoen?
Het kan zijn dat u geen vragenlijst heeft ontvangen. Indien u mee wilt werken aan het onderzoek kunt u een email sturen naar contact@sportservicedoetinchem.nl U krijgt dan van ons de benodigde gegevens om de vragenlijst digitaal in te vullen.

Wilt u meer informatie?
Mocht u vragen hebben over het onderzoek kunt u contact opnemen met Madelon Nolsen, manager van Sportservice Doetinchem, telefoonnummer  06-39018645 of met Erik Holtman, onderzoeksbureau Sportscan, telefoonnummer  038-4227168.