Opstarten sportaanbod voor alle leeftijden (update)

Onder vastgestelde voorwaarden mogen sportaanbieders weer van start met het aanbieden van sport voor alle leeftijden.

Vanuit NOC-NSF is het nieuwe protocol ‘Verantwoord sporten’ beschikbaar geworden. Samen met de noodverordening vanuit de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn dit de protocollen en richtlijnen voor het organiseren van sportactiviteiten vanaf maandag 11 mei 2020. Aan de nieuwe noodverordening wordt op dit moment hard gewerkt. Deze kan aanvullende eisen hebben of afwijken van het protocol ‘Verantwoord Sporten’, houd daarom de berichtgeving vanuit de gemeente goed in de gaten.

Voor sportaanbieders die vanaf maandag willen beginnen met het opstarten en organiseren van sportactiviteiten voor alle leeftijden vragen we om een checklist in te vullen. Zodat wij een overzicht kunnen maken door wie er op welke momenten wordt gesport en waar dit gebeurt. De checklist vind je via https://www.formdesk.com/sportservicedoetinchem/opstarten-sportaanbod. In principe kan het sportaanbod worden opgestart na het invullen van de checklist. Indien er vragen zijn nemen wij contact op met de aangegeven contactpersoon.

De  sportaanbieders die op een eerder moment de plannen al hebben besproken met Sportservice Doetinchem, vragen we ook om de checklist in te vullen. Verenigingen die gebruik maken of gaan maken van de accommodatie van een andere vereniging vragen we om onderling de afstemming te zoeken. Heb je geen direct contact gehad met deze vereniging of heb je ondersteuning nodig, neem dan contact op met je directe contactpersoon.

Klik hier voor de nieuwe protocollen die zijn vastgesteld.

Wanneer er nieuwe informatie is zal dit via de bekende kanalen bekend worden gemaakt. Houd ook de informatie vanuit de sportbonden en – koepels goed in de gaten. Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met Manon Zwakenberg via 06-41887706 of per e-mail: m.zwakenberg@sportservicedoetinchem.nl