Shortlist Stimuleringsprijs Gelders sportklimaat bekend gemaakt

'Sportpark Zuid komt naar je toe' staat op de shortlist van de Stimuleringsprijs Gelders Sportakkoord. Lees verder om het hele verhaal te lezen.

De zeven plannen die nog kans maken op de Stimuleringsprijs Gelders sportklimaat zijn gekozen! Voor de jury, bestaande uit gedeputeerde Jan Markink, oud-volleyballer en beweegpromotor Bas van de Goor en rolstoelbasketbalster Bo Kramer, was het een flinke klus om een keuze te maken uit de 61 ingestuurde plannen. Bas van de Goor: “We zijn onder de indruk van zóveel energieke plannen in Gelderland. We hebben weloverwogen deze zeven plannen gekozen, maar we laten de andere plannen zeker niet vallen. In het fantastische netwerk dat Gelders Sportakkoord is, moeten we meer initiatieven op gang kunnen helpen.”

Spreiding over regio’s en doelgroepen
Bij de selectie heeft de jury goed naar het brede plaatje gekeken. Met de zeven gekozen plannen is er een spreiding over heel Gelderland. Bovendien worden heel veel doelgroepen betrokken in de plannen: onder andere kinderen, ouderen, patiënten met kanker, migranten, studenten en mensen met een beperking. Ook is gekeken of plannen na uitvoering uitgezet kunnen worden op andere plaatsen in Gelderland en was meegaan met innovatie, zoals de inzet van een app, een criterium.

Vanaf 26 november telt jouw stem!
De zeven gekozen plannen worden van 26 november tot en met 1 december in de spotlights gezet door Omroep Gelderland. Jij kunt dan stemmen op het plan dat jij het beste vindt. De stemmen van het publiek tellen voor 50% mee, de andere 50% bepaalt de jury. De winnaar krijgt € 20.000,-, de nummers 2 en 3 € 10.000,-. Daarnaast is er voor de finalisten steun van de studenten van HAN bij de uitwerking en uitvoering.

Sportpark Zuid komt naar je toe

Niet iedereen in Doetinchem is fysiek in staat om naar een locatie te gaan waar je kunt bewegen. Sportservice Doetinchem wil met onder andere de 11 clubs op Sportpark Zuid en Graafschap College beweegactiviteiten op locatie gaan organiseren, bijvoorbeeld bij senioren en voor mensen met een beperking, maar ook op het speciaal onderwijs. De kennis is er al; met het geld van de Stimuleringsprijs willen ze een flexibele sport- en beweegcontainer met beweegmaterialen inrichten.

De jury: “Het mooie is dat dit plan denkt in mogelijkheden en oplossingen. Ook is het makkelijk uit te breiden naar andere doelgroepen.”  Bron tekst: www.gelderssportakkoord.nl

Wat houdt 'Sportpark Zuid komt naar je toe' nog meer in?

‘Sportpark Zuid komt naar je toe’ richt zich op doelgroepen die niet naar Sportpark Zuid kunnen komen. Denk aan senioren die niet zelfstandig wonen, verzorgingshuizen, cluster 3-4 van het speciaal onderwijs en de onderbouw van het basisonderwijs. Met een sport- en beweegcontainer gaan we naar de mensen toe en organiseren we op locatie leuke en gezellige beweegmomenten. Alle andere facetten om beweegmomenten op locatie te organiseren zijn voorhanden. De sportparkmanager als coördinator, de professionele sport- en beweegaanbieders voor inhoud en begeleiding vanuit de clubs, Sportservice Doetinchem en de samenwerking met het Graafschap College (hybride leren). Ook de afzetmarkt is al bekend door de contacten die er inmiddels zijn met het (speciaal) onderwijs en de zorginstellingen.

Wat ontbreekt is de flexibele sport- en beweegcontainer waarmee we letterlijk met sport- en beweegmaterialen, die geschikt zijn voor meerdere doelgroepen naar de deelnemers toe kunnen gaan. Mooi voorbeeld is de duo-fiets waarmee er met een maatje gefietst kan worden. De duo-fiets kan heel breed ingezet worden. Voor mensen met een beperking, voor senioren die niet zelfstandig meer kunnen bewegen, maar ook voor jongeren in het speciaal onderwijs.
De samenwerking met genoemde partijen op Sportpark Zuid geeft een sterke basis en het vertrouwen dat ‘Sportpark Zuid komt naar je toe’ gerealiseerd kan worden. Een unieke kans! De middelen vanuit deze stimuleringsprijs maken het mogelijk de sport- en beweegcontainer te realiseren en daarmee ook deze specifieke doelgroepen veelzijdig en met veel plezier te laten bewegen.

Nieuwsgierig naar meer activiteiten en informatie? Neem dan een kijkje op www.sportparkzuid.nl.