Sport en bewegen en de invloed op het brein

De eerste blog van Suzanne ter Horst

Sport en bewegen in relatie tot gezondheid is dagelijks een veelbesproken onderwerp. Daarom gooi ik het over een andere boeg en houd ik mijn blog over welke invloed sport en bewegen heeft op het brein en dan voornamelijk bij kinderen.

Mijn naam is Suzanne ter Horst en ik ben als vakleerkracht bewegingsonderwijs werkzaam voor Sportservice Doetinchem. Dagelijks laat ik kinderen kennismaken met een divers en uitdagend sport- en beweegaanbod. Middels deze manier ervaren de kinderen de lessen als uitdagend en ‘leuk’. Sport en bewegen is leuk om te doen en levert een belangrijke bijdrage aan de motorische, sociale en uiteraard ook op de cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Een stukje achtergrond

Als je regelmatig beweegt heeft dit een positieve invloed op de hersenen. Mensen die regelmatig bewegen hebben meer grijze en witte stof in de hersenen in vergelijking met mensen die weinig bewegen. Grijze stof is verantwoordelijk voor het verwerken van informatie en voor het doorgeven van signalen. Witte stof is belangrijk voor de informatieoverdracht. Met andere woorden: witte stof zorgt ervoor dat de boodschap van de ene kant naar de andere kant van de hersenen wordt overgebracht. Wanneer kinderen veel bewegen zie je dat deze kinderen beter kunnen omgaan met nieuwe situaties en nieuwe informatie beter tot zich op kunnen nemen.

Onderzoek

Verschillende onderzoeken laten zien dat fittere kinderen beter presteren op executieve functies. Deze functies zijn nodig voor het omgaan met nieuwe of veranderende situaties in het dagelijks leven. Ze zijn ook erg belangrijk voor gedrag in de klas en vormen een voorwaarde voor goede prestaties op schoolvaardigheden zoals rekenen, lezen en spelling.

Passiviteit 

Landelijk zien we dat we met zijn allen steeds minder bewegen, dit is zorgelijk. Vroeger stapte je nog op de fiets als je iemand wilde zien. Nu gaat veel contact via de mobiele telefoon en via sociale media. Als ik kijk naar kinderen dan zie ik dat zij dagelijks uren voor een beeldscherm zitten. Passiviteit heeft grote consequenties voor je leervermogen en je stemming. Als we kijken naar welke vormen van bewegen goed zijn voor je hersenen, dan zijn eigenlijk alle vormen van bewegen goed. Fietsen, lopen, buiten spelen, sporten (bij een vereniging). Ideaal is een combinatie van verschillende vormen.

Mijn advies

Het advies is om minstens een uur per dag matig intensief te bewegen. Dagelijks iets aan beweging doen is beter dan bijvoorbeeld twee keer per week flinke inspanning. Actieve kinderen doen het wat later betreft beter op cognitieve functies zoals concentratie en het onthouden en dit zal zich vervolgens uiten in betere leerprestaties.

Mijn advies voor groepsleerkrachten is om kinderen regelmatig te laten bewegen tijdens de schooldag. Hierbij kun je denken aan buitenspelen, de gymles, beweegtussendoortjes (energizers) in de klas maar ook bewegend rekenen/taal geven.