Sportbuurtwerk in de wijken Dichteren, de Huet, Overstegen en Noord!

De gemeente Doetinchem wil een actieve en gezonde leefstijl bereiken onder alle inwoners en neemt daarom deel aan het landelijke programma Sport en Bewegen in de Buurt. Sportservice Doetinchem is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit programma. In september zijn vijf buurtsportcoaches aangesteld die de komende jaren, onder de vlag ‘Doetinchem in Vorm’, actief aan de slag gaan om inwoners van Doetinchem, Gaanderen en Wehl te stimuleren in een actieve en gezonde levensstijl.

Eén van de doelstellingen is om door middel van sport meer en beter contact te leggen en te houden met jongeren op straat. Daarnaast wil Sportservice Doetinchem jongeren, die zelf niet of nauwelijks met sport bezig zijn, stimuleren om meer te bewegen. Om dit te bereiken verzorgt Angelique Rozeboom in de wijken Dichteren, de Huet, Overstegen en Noord een naschools sportaanbod voor basisschoolkinderen en jongeren. Dit zijn de wijken waar momenteel door de jeugd het minst aan sport wordt gedaan.

Programma

Vanaf 4 november biedt Angelique wekelijks sportactiviteiten aan in deze wijken. Dit gebeurt laagdrempelig, zodat iedereen kennis kan maken met verschillende sporten. Het is de bedoeling dat deze activiteiten zich in 2014 doorontwikkelen tot een structureel sportaanbod, waarbij ook (buurt)sporttoernooien worden georganiseerd.

Het programma ziet er als volgt uit:

 

Dag:

Wijk:

Activiteit:

Locatie:

Tijd:

Doelgroep:

Maandag

Dichteren

Sporten

Gymzaal Kleurrijk

18.00 – 19.00

Jongeren

Dinsdag

Dichteren

Sport en Spel

(bakfiets)

Groene Wig

14.00 – 16.00

Basisschoolkinderen

Woensdag

Overstegen

Sport en Spel

(bakfiets)

Gymzaal Rossinilaan

15.45-17.00

Basisschoolkinderen

Donderdag

De Huet

Sport en spel

(bakfiets)

Lavendelveld

15.15 – 16.45

Basisschoolkinderen

Vrijdag

Dichteren

Sporten

Gymzaal Kleurrijk

 

18.00 – 19.00

Jongeren

Vrijdag

Noord

Sport en spel

Multiveld Palet

15.30 – 17.00

Basisschoolkinderen


Kinderen en jongeren kunnen zich vrijblijvend en gratis melden op bovenstaande locaties. Angelique zal de kinderen en jongeren ter plaatse opvangen. Wilt u meer informatie over het sportbuurtwerk dan kunt u Angelique e-mailen, a.rozeboom@sportservicedoetinchem.nl, en/of telefonisch contact met haar opnemen, tel. 06 41887670.

Aftrap Doetinchem in Vorm!

De activiteiten van de buurtsportcoaches vinden plaats onder de vlag ‘Doetinchem in Vorm’. De officiële aftrap van dit initiatief vindt plaats op donderdagmiddag 28 november in sporthal Rozengaarde, waarbij de sportcoaches aan de inwoners van Doetinchem worden gepresenteerd. Meer informatie vindt u op: www.sportservicedoetinchem.nl