Sportcafé 'De verbinding tussen sport en zorg' een succes

Woensdagavond 30 november organiseerde Sportservice Doetinchem het Sportcafé ‘De verbinding tussen sport en zorg’ in stadion De Vijverberg. Bijna 100 professionals en vrijwilligers hebben deze avond bijgewoond, waarbij het laten inspireren en het leggen van verbindingen tussen de verschillende beleidssectoren centraal stond.  

De behoefte vanuit de zorg- en sportaanbieders bleek groot, gezien het brede publiek. Zo waren er onder andere fysiotherapeuten, beweegcoaches, buurtcoaches, sportverenigingen, huisartsen, beleidsmedewerkers, raadsleden en sportbestuurders naar het Sportcafé gekomen om zich te laten inspireren.

Inspirerend programma
De avond werd geopend door Carl Verheijen, waarna Diek Scholten vakkundig het stokje overnam. Vanuit verschillende praktijkvoorbeelden uit Nijkerk legden beide heren de focus op gezondheid in plaats van ziekte om met preventieve sportprogramma’s gezondheidswinst te boeken. 'We moeten niet meer in hokjes denken maar dwars door en over domeinen heen. Gezondheid en sport liggen dichtbij elkaar. Ik geloof in bewegen. Beweging helpt ziekte te voorkomen, uit te stellen en sneller te genezen. Beweging helpt goede gezondheid te behouden’, aldus Carl Verheijen.   

Wethouder Telder was deze avond aanwezig en onderschrijft het belang van preventie en de belangrijke rol die sport en bewegen hierin speelt. De gemeente hoopt dat deze avond bijdraagt aan nieuwe samenwerkingsverbanden, zodat  de expertise van de professionals uit de zorg en sport elkaar versterken en  aanvullen.

Hans Arends van Kenniscentrum Sport legde in zijn verhaal de nadruk op de bijdrage die sport kan leveren aan diverse maatschappelijke vraagstukken die spelen in de zorgsector. Samenwerking stond hierin centraal.  

Voetbalvereniging DZC ’68 heeft in Doetinchem al een succesvol project opgestart waarin sport als middel wordt ingezet om statushouders te ondersteunen bij integratie. Max Riekel (manager breedtesport DZC’68) gaf hierover meer tekst en uitleg: ‘De vereniging is met dit project gestart om een brede doelgroep te bereiken en maatschappelijke betrokkenheid te tonen. DZC’68 streeft naar een open club waar iedereen welkom is,ook voor andere activiteiten dan voetbal . Middels dit project weten we ook nieuwe doelgroepen te bereiken’.    

Het vervolg
Als afsluiting van de avond was er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan en nieuwe contacten te leggen. Ruim 25 aanwezigen hebben aangegeven om samen met Sportservice Doetinchem mee te willen werken aan een vervolg  door middel van werksessies. Tijdens dit vervolg wordt er ingegaan op de doorgeleiding van cliënten van zorgverleners naar sportaanbieders en het opzetten van nieuwe samenwerkingsprojecten waarbij sport als middel kan worden ingezet.