Sportcafé 'Het onderwijs in beweging'

Op woensdagavond 25 april organiseert Sportservice Doetinchem het Sportcafé 'Het onderwijs in beweging'

We weten allemaal dat sport en bewegen gezond is. Je voelt je lichamelijk sterker, het werkt ontspannend en daarnaast is het ook erg belangrijk voor je sociale- en cognitieve ontwikkeling. Veel kinderen en jongeren sporten bij een sportvereniging, maar ook binnen het onderwijs is het belangrijk om een goede basis te leggen voor een leven lang sporten.

De laatste jaren hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden binnen het onderwijs in de gemeente Doetinchem. Binnen diverse onderwijsinstellingen is er een vakleerkracht actief, er is meer aandacht voor sport en bewegen, maar ook voor gezondheid. Hierin speelt ook de buurtsportcoach een belangrijke rol. Enkel positieve ontwikkelingen met als doel om meer kinderen in beweging te brengen. Toch zijn er nog veel kansen voor het onderwijs. 

Op welke manier kunnen vak- en groepsleerkrachten binnen het PO, VO en MBO sport inzetten als middel om bijvoorbeeld leerprestaties te bevorderen en beroepsgerichte training te realiseren? Op welke manier kan het onderwijs hun school inrichten wat uitnodigt tot bewegen? Wat hebben zij hiervoor nodig en welke rol kan de vereniging hierin spelen? Tijdens een interactief Sportcafé met zowel experts als betrokkenen uit het veld gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen. Dit Sportcafé, onder leiding van NOS- commentator Maarten Tip, vindt plaats op woensdagavond 25 april. Deze avond is specifiek voor onderwijsinstellingen uit de gemeente Doetinchem.

Tijdens deze avond gaan we in op de volgende onderwerpen:

  • Een uitdagende beweeg- en leeromgeving
  • Bewegen in het primair onderwijs
  • De beweegmakelaar
  • Bewegend leren binnen het Voortgezet- en Middelbaar Beroeps Onderwijs.

Voor wie?

Het Sportcafé ‘Het onderwijs in beweging’ is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij onderwijs(beleid) en sport(beleid). Denk hierbij aan de docenten en directies van onderwijsinstellingen uit het basis-, voortgezet- en beroeps- onderwijs binnen de gemeente Doetinchem en de sportverenigingen. Maar uiteraard ook de ambtenaren en raadsleden van de gemeente Doetinchem en eenieder die geïnteresseerd is in het onderwerp.

Datum, tijd en locatie

Het Sportcafé vindt plaats op woensdagavond 25 april van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur. U bent van harte welkom in de SaZa Topsporthal, Sportweg 1 in Doetinchem. De inloop vindt plaats vanaf 19.00 uur. 

Aanmelden?

U kunt zich inschrijven middels het inschrijfformulier. Indien u met meerdere mensen van uw onderwijsinstelling aanwezig bent, verzoeken wij u allen een apart inschrijfformulier in te vullen. Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 19 april. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het Sportcafé Onderwijs, neem dan contact op met Suzanne ter Horst via s.terhorst@sportservicedoetinchem.nl of telefonisch via 06-28 24 62 30