Sportcafé succes + Sportraad in oprichting

Het eerste Sportcafé dat Sportservice Doetinchem afgelopen week organiseerde in het sfeervolle Amphion Theater, is goed bezocht. Ruim 85 vertegenwoordigers van Doetinchemse sportverenigingen, zorg- en onderwijsinstellingen en raadsleden gingen in gesprek over samenwerking op het gebied van sport, gezondheid en bewegen.  Diverse verenigingsbestuurders gaven die avond gehoor aan de oproep van Wethouder Peter Drenth om zich beschikbaar te stellen voor de op te richten Sportraad.

Sportraad Doetinchem

Op woensdag 24 september jongstleden was het Amphion Theater de plek waar ontmoeting en samenwerking in de sport centraal stond. Gedurende deze avond is door wethouder Peter Drenth een gloedvol betoog gehouden aan de aanwezigen om zich beschikbaar te stellen voor de op te richten Sportraad Doetinchem. Hij verwoordde treffend dat het college van B&W graag mét sportverenigingen spreekt in plaats van over hen. Dat dit ook door de gemeenteraad onderschreven wordt, bleek uit de aanwezigheid van meerdere raadsleden.

Samenwerking en ontmoeting

De diverse sprekers brachten succesvolle voorbeelden voor het voetlicht waarin samenwerking heeft geleid tot successen. Hein Veerman van NOC*NSF presenteerde ‘good practices’ van sportverenigingen uit heel Nederland. Hoofdspreker Minke Booij verhaalde na de pauze over de rol van samenwerking in de weg naar succes, en het vallen en opstaan dat daarbij hoort. De afsluitende ontmoeting in de foyer van het Amphion Theater, waar men onder het genot van een hapje en drankje kon netwerken en luisteren naar singer-songwriter Danny Bulten, was interessant maar ook buitengewoon gezellig.

Sportservice Doetinchem

Mike Bouwmeester, verenigingsconsulent van Sportservice Doetinchem, kijkt als projectleider terug op een bijzonder geslaagd Sportcafé. ‘Het was een bruisende avond. Mooie verhalen, een goede opkomst en positieve reacties van de bezoekers; kortom een klinkend succes!’ Een mening die ook gedeeld werd door wethouder Drenth die Sportservice Doetinchem uitvoerig bedankte voor de organisatie.