Sportimpuls biedt kansen voor verenigingen

Vanaf februari is het weer mogelijk voor sportaanbieders om een aanvraag in te dienen voor de Sportimpuls. 

De Sportimpuls is een subsidieregeling vanuit het ministerie van VWS, die sportaanbieders ondersteunt om sportaanbod voor inactieve groepen te ontwikkelen en uit te voeren. De Sportimpuls is een unieke kans voor verenigingen om (financiële) ondersteuning te ontvangen voor de opstart en uitvoering van nieuw aanbod.

Wijkniveau

Een aanvraag van de sportimpuls richt zich op wijkniveau. Een specifieke doelgroep in een wijk of buurt moet middels het aanbod gestimuleerd worden om in beweging te komen. Voor het aanbod moet de sportaanbieder gebruik maken van de zogeheten sportmenukaart. Op deze menukaart staan interventies die eerder succesvol zijn gebleken. Er staan zowel sportspecifieke als sportgenerieke trajecten op die ingezet kunnen worden in de buurt of wijk.

Twee jaar

De sportimpuls is een financiële impuls van twee jaar, waarna de vereniging het aanbod zelf moet continueren. De specifieke voorwaarden voor 2016 zijn nog niet bekend, maar de verwachting is dat deze niet heel veel afwijken van de voorwaarden van afgelopen jaar. In 2015 was het mogelijk een aanvraag in te dienen van minimaal €10.000 en maximaal €100.000. Daarnaast moet duidelijk weergegeven worden dat de behoefte van de doelgroep in de wijk aanwezig is om in beweging te komen.

Een aanvraag kan gedaan worden binnen een van de drie trajecten. Er zijn diverse subsidiegelden beschikbaar voor de diverse trajecten: 

  • Reguliere sportimpuls: Deze impuls staat open voor aanbod voor alle doelgroepen.
  • Jeugd in lage inkomensbuurten: Deze aanvraag richt zich op 0-21 jarigen (en ouders) in lage inkomensbuurten.
  • Kinderen sportief op gewicht: Dit traject richt zich op kinderen van 0-4 jaar en jeugd van 12-18 met (risico op) ernstig overgewicht.  Voor dit traject is een speciale menukaart beschikbaar.

De sportimpuls is een mooie kans voor verenigingen om financieel ondersteund te worden om meer leden voor de vereniging te werven. Veel kosten, zoals personele inzet en accommodatiekosten kunnen betaald worden vanuit de subsidie.

Samenwerken

De mogelijkheden voor het aanvragen van een subsidie lijken nog ver weg, maar toch is het belangrijk om nu al de eerste stappen te ondernemen richting de aanvraag. Als vereniging moet u op onderzoek uit en het verzamelen van de sportparticipatiecijfers neemt  veel tijd in beslag. Daarnaast moet er een duidelijke en heldere aanvraag geschreven worden om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Heeft u als sportaanbieder interesse om een aanvraag te schrijven voor de sportimpuls. Neem dan contact op met Manon Zwakenberg zodat zij u verder kan helpen met het opstarten van een subsidie aanvraag. Manon is te bereiken via m.zwakenberg@sportservicedoetinchem.nl of telefonisch via 06-41887706
Meer informatie over de sportimpuls is te vinden op de website van Sport in de buurt.