Sportnieuwsbrief primair onderwijs

In deze eerste nieuwsbrief willen we de basisscholen uit de gemeente Doetinchem alvast informeren over de sportstimuleringsactiviteiten die gepland staan of in ontwikkeling zijn voor het schooljaar 2014-2015.

In deze editie vindt u onder andere informatie over de schoolsporttoernooien, Kies je Sport, de naschoolse sportactiviteiten en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). In de schoolsportkalender worden alle sport(ieve) activiteiten voor het schooljaar 2014-2015 overzichtelijk weergegeven. In deze kalender staan niet alleen de schoolsporttoernooien, maar ook allerlei naschoolse sportactiviteiten waar kinderen buiten de verantwoordelijkheid van de school aan mee kunnen doen. Ook zijn enkele sportieve evenementen opgenomen waar de school bij aan zou kunnen sluiten.

Te downloaden: