Sportraad bezoekt sportverenigingen in Gaanderen en Wehl

De Sportraad is met hen in gesprek gegaan, om de verenigingen beter te leren kennen, zodat ze weten wat er speelt bij de sportverenigingen.

Eind vorig jaar is de Sportraad gemeente Doetinchem opgericht. De Sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan en geeft gevraagd en ongevraagd advies over het sportbeleid binnen de gemeente Doetinchem.

Inhoudelijk heeft de Sportraad als doel om de sportinfrastructuur te versterken en de sportdeelname te verhogen. Daarbij staat de behoefte van de sporter, (financiële) duurzaamheid en continuïteit (zowel van sportinfrastructuur als sportbeoefening) centraal.

Na een startbijeenkomst in Doetinchem in december 2015, heeft de Sportraad de afgelopen weken de verenigingen in Wehl en Gaanderen bezocht. Het is van belang dat de Sportraad weet wat er speelt bij de verenigingen en waar voor hen de vraagstukken liggen. De bijeenkomsten met de verenigingen waren zeer vruchtbaar.

Peet Mercus, voorzitter van de Sportraad is positief over de bijeenkomsten: ‘Het was een prettige kennismaking met de verenigingen, waarin we verwachtingen hebben uitgewisseld en waarin gesproken is over ontwikkelingen bij de verenigingen en de taken van de Sportraad.  Het was bijzonder leuk om te zien dat de clubs onderling elkaar al direct van adviezen konden voorzien. Het is goed om verenigingen met regelmaat bij elkaar te zetten. Een soortgelijke bijeenkomst is in de toekomst zeker voor herhaling vatbaar.’

Sportverenigingen hebben vaak te maken met dezelfde uitdagingen, zoals het vinden van vrijwilligers voor structurele (bestuurs) taken, het werven van de doelgroepen vanaf 25 jaar en het vinden van financiële ondersteuning. Daarnaast hebben de verenigingen allen te maken met de krimp binnen de dorpskernen. Het advies naar de Sportraad is dan ook om alle doelgroepen belangrijk te achten en niet alleen de focus te leggen op de jeugd.

Klaas Horneman was namens de Sportraad aanwezig in Gaanderen: ‘Het was een bijeenkomst in een open en plezierige setting met veel interactie van de aanwezige afgevaardigden van de verenigingen. Er werden ideeën geopperd om samen op te pakken en er werden ervaringen uitgewisseld.’

De Sportraad zal samen met Sportservice Doetinchem  bekijken welke punten direct opgepakt kunnen worden en waar de verenigingen ondersteund kunnen worden door Sportservice Doetinchem. De Sportraad neemt de input mee wanneer er een advies van de gemeente wordt gevraagd, maar zal ook om input blijven vragen wanneer dit nodig is.

Heeft u als sportaanbieder of individuele sporter een vraag of actiepunt voor de sportraad, stuur dan een e-mail naar sportraad@doetinchem.nl