Sportraad Doetinchem in oprichting: bestuurders gezocht

De afgelopen maanden is door een werkgroep die bestaat uit (sport)bestuurders uit de gemeente Doetinchem, Sportservice Doetinchem  gewerkt aan een startdocument voor Sportraad Doetinchem. Nu dat werk gereed is, worden minimaal 5 bestuurders gezocht om de sportraad op te richting en daarin zitting te nemen. Op 21 mei vindt hiervoor ’s avonds een informatieve bijeenkomst plaats.

Aanleiding
De aandacht voor de sociale kracht van de Doetinchemse sportsector groeit. DZC’68 oogst grote lof met het innovatieve Samen Doetinchem, AV ARGO brengt honderden mensen in beweging, tal van kleinere en grotere samenwerkingsverbanden ontwikkelen zich in rap tempo; de decentralisaties maken dat steeds meer partijen bij sportaanbieders aankloppen om sport in te zetten als middel.

Opdracht Sportraad
De gemeente Doetinchem heeft Sportservice Doetinchem gevraagd om een sportraad op te richten die gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan de gemeente over sportgerelateerde zaken. De Sportraad van de gemeente Doetinchem vertegenwoordigt dan ook de lokale sportwereld. Ze is er met name voor de sportverenigingen en de individuele (recreatie)sporters. De Sportraad is een klankbordgroep die een belangrijke rol speelt binnen de (georganiseerde en ongeorganiseerde) breedtesport in Doetinchem.

Aanmelden / meer informatie
Op 21 mei (19.30 uur) is er een informatiebijeenkomst gepland voor de oprichting van deze Sportraad. Deze bijeenkomst vindt plaats op het Graafschap College, Sport & Bewegen (houtmolenstraat 9). Het uitgebreide startdocument, profielen van de gezochte bestuurders en conceptstatuten zijn op te vragen bij Mike Bouwmeester, verenigingsconsulent van Sportservice Doetinchem. Geïnteresseerden worden uitgenodigd zich vrijblijvend aanmelden voor deze informatiebijeenkomst via m.bouwmeester@sportservicedoetinchem.nl of door te bellen met 06 – 41 88 77 06.