Sportraad geïnstalleerd

Dinsdag 15 december presenteerde de Sportraad gemeente Doetinchem zich formeel aan de Doetinchemse sportsector. Deze presentatie vond plaats tijdens een themabijeenkomst ‘Modern Besturen’.

Deze bijeenkomst wordt bijgewoond door een kleine 40 vertegenwoordigers van sportaanbieders uit de gemeente.

Sportraad
De Sportraad gemeente Doetinchem is opgericht om de sportinfrastructuur te versterken en de sportdeelname in de gemeente te verhogen. In die Sportraad hebben voornamelijk vertegenwoordigers van de Doetinchemse sportwereld zitting. De leden van de sportraad zullen de belangen van sportend en bewegend Doetinchem vertegenwoordigen bij de gemeente. Dat daaraan behoefte is, bleek uit de positieve geluiden van de aanwezige verenigingsbestuurders. De sportraad streeft naar betere samenwerking tussen de gemeente en sportaanbieders én naar betere samenwerking tussen sportaanbieders onderling. Daarbij zal de sportraad speciale aandacht geven aan de belangen van groeiende groep individuele sporters.

Modern Besturen
Aansluitend op de presentatie van de sportraad volgde een werksessie met management consultant Berend Rubingh. Rubingh heeft een uitgesproken mening over hoe bestuurders om kunnen gaan met de uitdagingen waar ze de komende jaren vanuit maatschappelijke veranderingen mee te maken krijgen. Soms prikkelend, soms motiverend, vaak inspirerend zwengelde hij de discussie aan die door de aanwezige bestuurders goed werd opgepikt.

Samenwerking sleutelwoord in 2016
Met de installatie van de Sportraad Gemeente Doetinchem is invulling gegeven aan een belangrijke schakel in Doetinchemse sportsector. Daarbij wordt ingezet op de samenwerking tussen sportaanbieders, Sportservice Doetinchem en de gemeente Doetinchem. Verenigingsbestuurders zijn erg tevreden dat de sportraad hen het platform biedt om met elkaar in gesprek te gaan. De verbindende rol is hierbij van groot belang. Contact opnemen met de sportraad kan door een e-mail te sturen naar sportraad@doetinchem.nl.