Sportservice Doetinchem. Wie zijn we? Wat doen we?

De buurtsportcoaches organiseren buurtsportactiviteiten voor de jeugd van 4 tot 12 jaar. In de wijken Noord en Overstegen komt de buurtsportcoach met een concreet aanbod aan activiteiten, omdat daar de sportparticipatie achterblijft of sport als middel wordt ingezet.

Thema: Naschools sporten

Vrijetijdsbesteding, ontmoeten en participatie dragen positief bij aan een actieve buurt. Om dit te realiseren voeren de buurtsportcoaches laagdrempelige projecten uit op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Hiermee beogen we een brede sportstimulering en sportkennismaking te realiseren met de buurt als belangrijkste vindplaats.

Voor meer informatie over dit wekelijkse aanbod, neem dan contact op met Buurtsportcoach Danny Bent via d.bent@sportservicedoetinchem.nl of via 06-28742339.

Voor meer informatie omtrent wie we zijn en wat we doen kunt u hier ons jaarverslag lezen.