Sportservice Doetinchem. Wie zijn we? Wat doen we?

Vrijetijdsbesteding, ontmoeting en participatie dragen positief bij aan een actieve buurt. Om dit te realiseren voeren de buurtsportcoaches laagdrempelige projecten uit op het gebied van sport en bewegen, waarbij we bewoners actief betrekken. Hiermee beogen we een brede sportstimulering en sportkennismaking te realiseren met de buurt als belangrijke vindplaats.

Thema: Sportkeuze (5/11)

De buurtsportcoaches organiseren sportbuurtwerk activiteiten voor de jeugd. In de wijken Noord en Overstegen komt de buurtsportcoach met een concreet aanbod aan activiteiten, omdat daar de sportparticipatie achterblijft of sport als middel wordt ingezet.

Voor meer informatie over buurtsportcoach neem dan contact op met Danny Bent via d.bent@sportservicedoetinchem.nl of via 06-39310212..

Voor meer informatie omtrent wie we zijn en wat we doen kunt u hier ons jaarverslag lezen.