Sportservice Doetinchem. Wie zijn we? Wat doen we?

We bieden inwoners in Doetinchem de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier, in hun eigen leefomgeving kennis te maken met activiteiten op het gebied van sport, bewegen en gezondheid.
 

Thema: Gezonde Doetinchemmers, daar gaan wij voor! (10/11)

Sportservice Doetinchem is een onafhankelijke stichting met als doel het versterken van de sportinfrastructuur van de gemeente Doetinchem. Sportservice Doetinchem zet buurtsportcoaches in om antwoord te bieden op vragen over sport en bewegen vanuit het verenigingsleven, het onderwijs, het welzijnswerk, de burgers en vanuit de gemeente, en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Voor meer informatie over wat Sportservice Doetinchem voor u kan betekenen, neem dan contact op met Sander Palm via s.palm@sportservicedoetinchem.nl of via 06-39310212.

Voor meer informatie omtrent wie we zijn en wat we doen kunt u hier ons jaarverslag lezen.