Sportverenigingen actief aan de slag tijdens themabijeenkomst sponsoring!

Themabijeenkomst sponsoringTen tijde van crisis heeft ook een sportvereniging te maken met teruglopende inkomsten en kan het werven van (extra) sponsoren zorgen voor de oplossing. Om te komen tot een goed verhaal en een juiste aanpak heeft Sportservice Doetinchem de themabijeenkomst Sponsoring 2.0.

Ten tijde van crisis heeft ook een sportvereniging te maken met teruglopende inkomsten en kan het werven van (extra) sponsoren zorgen voor de oplossing. Om te komen tot een goed verhaal en een juiste aanpak heeft Sportservice Doetinchem de themabijeenkomst Sponsoring 2.0. georganiseerd op 20 november jl. Expert Allard Jongsma (Whise) heeft de sportverenigingen meegenomen om te achterhalen wie de sportverenigingen  zijn en waar ze voor staan.

Met 11 deelnemende sportverenigingen en in totaal 22 deelnemers ging de avond van start. Mike Bouwmeester, verenigingsconsulent, opende de avond door toe te lichten op welke wijze hij de sportverenigingen in de gemeente Doetinchem gaat ondersteunen en adviseren. Al snel was het Allard Jongsma die de aanwezigen meenam in het verhaal van sponsoring.

Nadat Allard de voornaamste trends op het gebied van sponsoring had toegelicht, gingen verenigingen aan de slag om middels interviews te achterhalen wat de unieke kenmerken zijn van ieders sportvereniging. Wat maak jouw sportvereniging nou juist bijzonder en uniek? Iedere vereniging noteerde uiteindelijk drie unieke eigenschappen.

Vervolgens werd een link gemaakt naar de ambities van de sportvereniging. Ambities van een sportvereniging zijn erg aantrekkelijk voor een sponsor, maar vaak zijn deze ambities nog erg algemeen geformuleerd. Aan de sportverenigingen daarom de taak om hun ambitie nog concreter op te schrijven door antwoord te geven op vragen als “Waarom kun je dit niet zonder bijdrage van een sponsor?”, “Wat doe je er als vereniging voor om deze ambitie financieel mogelijk te maken?” en “Wat kun je terug doen voor je sponsor?”.
Uiteindelijk was het tijd voor actie! Allard beschreef de vier pijlers van de sponsorwervende organisatie. Deze vier pijlers (lef, empathie, volharding en resultaat) bepalen hoe je als vereniging te werk gaat en waar de kracht ligt van de mensen in je commissie. Daarop moesten de aanwezigen drie actiepunten noteren voor de komende week en drie aandachtspunten voor de langere termijn om aan te werken.

Tot slot werd de bijeenkomst onder het genot van een drankje nabesproken en was er de gelegenheid om even te netwerken. Al met al een interessante avond waarop sportverenigingen interactief aan de slag zijn gegaan en ze uiteindelijk ook op een leuke en gezellige manier nader kennis hebben kunnen maken met elkaar.          

Voor meer informatie over deze themabijeenkomst of overige vragen, kunt u contact opnemen met Mike Bouwmeester via m.bouwmeester@sportservicedoetinchem.nl of 06 – 41 88 77 06.