Sportverenigingen werken aan ‘Kloppend Hart’ binnen de club!

Sportbonden, de gemeente, particulieren en het onderwijs zoeken steeds vaker toenadering tot de sportvereniging met programma’s of initiatieven om verbindingen te leggen en samen te werken.

Om er voor te zorgen dat deze initiatieven niet voor een eenmalige impuls zorgen, maar daadwerkelijk aanhouden, heeft Sportservice Doetinchem in samenwerking met NOC*NSF op 12 maart jl. een bijeenkomst georganiseerd voor sportbestuurders. Tijdens deze bijeenkomst werden de bestuurders op weg geholpen om keuzes te maken die passen bij de ambitie en positie van de sportvereniging en zijn de verenigingen ‘hands on’ aan de slag gegaan om te bepalen waar het hart van hun sportvereniging sneller van gaat kloppen.
 

Het ‘Kloppend Hart’

In de businesslounge van stadion de Vijverberg werd de avond geopend door Jan Minkhorst, vicevoorziter van Sportservice Doetinchem en wethouder Peter Drenth. Daniel Klijn, auteur van het boek ‘Besturen met een visie’, liet aan de hand van de landelijke trends en ontwikkelingen in de sport zien op welke innovatieve wijze sportverenigingen aan de slag kunnen om zichzelf te versterken. Ruud Hekker (NOC*NSF) informeerde de sportverenigingen middels het Kennis Informatie Systeem Sport (KISS) over de sportparticipatie in Doetinchem. Door de sportparticipatie inzichtelijk te maken per wijk, kregen sportverenigingen zicht op de kansen die zich voordoen als het gaat om het opzetten van vernieuwend sportaanbod voor specifieke doelgroepen. Jeroen Harmsen liet als good practice namens atletiekvereniging Argo op bevlogen wijze zien hoe de vereniging met enige ondersteuning vanuit Sportservice Doetinchem en de Atletiek Unie de eerste stappen heeft gezet om te komen tot een ‘Kloppend Hart’. Na de presentaties gingen de sportverenigingen zelf aan de slag met de opgedane kennis en theorie. Daniel Klijn liet de sportverenigingen hun ambitie en sterke punten noteren om vervolgens na te denken over de randvoorwaarden sportaanbod, kader en accommodatie die bijdragen aan de ambitie. Tot slot konden de sportverenigingen aangeven welke vorm van ondersteuning zij nodig hebben om activiteiten te ontplooien. Kortom, een goed bezochte avond waar kennis is gedeeld en een eerste stap is gezet naar een ‘Kloppend Hart’ en onderlinge samenwerking tussen de verenigingen.
 

Ondersteuning Sportservice Doetinchem en NOC*NSF

Aan de aanwezige sportverenigingen is gevraagd om de uitkomsten van de avond te noteren op een ansichtkaart. Sportservice Doetinchem en NOC*NSF zullen de sportverenigingen verder ondersteunen bij het bewerkstelligen van de ambities en geformuleerde (sport)activiteiten.
 

Meer weten?

Bent u benieuwd naar de uitkomsten of heeft u wellicht andere vragen over deze bijeenkomst, dan kunt u telefonisch (06 – 41 88 77 06) of per mail (m.bouwmeester@sportservicedoetinchem.nl ) contact opnemen met Mike Bouwmeester (Verenigingsconsulent).