Start JOGG Noord

Op 1 oktober jl. is in wijk Noord het startsein gegeven voor Jongeren Op Gezond Gewicht, ofwel JOGG. JOGG is een landelijke beweging om overgewicht onder kinderen en jongeren terug te dringen. Dat is nodig, 1 op de 7 kinderen in de gemeente Doetinchem is te dik. 

Bij de startbijeenkomst was een grote diversiteit aan professionals, werkzaam in de wijk, aanwezig om meer te horen over de JOGG aanpak. Na een korte presentatie over wat de JOGG aanpak inhoudt, zijn de professionals met elkaar in gesprek gegaan. Medewerkers van onder andere Argo Atletiek, basisonderwijs, Yunio, Buurtplein, Slingeland ziekenhuis hebben input gegeven voor het plan van aanpak dat de JOGG regisseur zal gaan schrijven.

Gedurende de avond werd duidelijk dat zowel de thema’s voeding als beweging de nodige aandacht moeten krijgen. Waarbij voeding nog net iets meer nodig heeft. En laten we de betrokkenheid van ouders niet vergeten; zij bepalen, zeker in de jonge leeftijd, wat kinderen eten. JOGG regisseur Moniek Bazuin heeft voldoende input gekregen om mee aan de slag te gaan. Het plan van aanpak wordt geschreven en met verschillende organisaties zullen samenwerkingsafspraken gemaakt worden de komende periode. Gezamenlijk zetten we ons in voor een gezonde jeugd die opgroeit in een gezonde omgeving.