Subsidie voor duurzame sportaccommodaties

Voor verenigingen is een nieuwe subsidie beschikbaar voor verduurzaming sportaccommodaties

De afgelopen jaren hebben sportverenigingen gebruik kunnen maken van de Ecotaks-regeling. Vanaf 1 januari 2016 verdwijnt deze regeling en kunnen verenigingen een aanvraag indienen voor een nieuwe subsidieregeling: verduurzamen sportaccommodaties. Het belangrijkste doel van de nieuwe regeling is het stimuleren van duurzaam energiebeleid bij sportverenigingen en stichtingen om het energieverbruik en de uitstoot van CO2 in Nederland terug te dringen.

Bij de Ecotaks-regeling konden verenigingen en stichtingen een deel van de betaalde belasting over energiekosten terugvragen, waardoor de grootste verbruikers konden rekenen op de hoogste vergoeding. Bij de nieuwe regeling worden sportverenigingen en stichtingen die het meest investeren in een duurzaam energiebeleid en energiebesparende maatregelen beloond voor hun inspanningen.

Het ministerie van VWS heeft daarom de ‘subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ ontwikkeld. Hiermee kan een percentage van de investeringen in energiebesparing en verduurzaming door sportverenigingen en stichtingen worden teruggevraagd in de vorm van subsidie. In totaal is er €6 miljoen per jaar beschikbaar en worden de meest actieve duurzame activiteiten het best beloond.

Aanvragen indienen

Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 4 januari 2016. Meer informatie over de voorwaarden en de hoogte van de subsidie is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.