Succesvolle werksessies naar aanleiding van het Sportcafé

Naar aanleiding van het Sportcafé 'De verbinding tussen sport en zorg' zijn er werksessies georganiseerd met verschillende sport- en zorgprofessionals om de samenwerking te optimaliseren. De groep die zich tijdens de werksessies richtte op de doorverwijzing van patiënten naar de beweegmakelaar en naar passend aanbod bij de sportvereniging heeft dinsdag 16 mei de werksessies succesvol afgesloten.

Op 30 november vond het Sportcafé 'De verbinding tussen sport en zorg' plaats. Deze avond was bedoeld voor professionals en vrijwilligers uit de zorgsector, het sociaal domein en sportaanbieders. Het laten inspireren en het leggen van verbindingen tussen de verschillende sectoren stond deze avond centraal. Zo waren er onder andere fysiotherapeuten, beweegcoaches, buurtcoaches, sportverenigingen, huisartsen, beleidsmedewerkers, raadsleden en sportbestuurders naar het Sportcafé gekomen om zich te laten inspireren. Uiteindelijk hebben ruim 25 aanwezigen aangegeven om samen met Sportservice Doetinchem mee te willen werken aan een vervolg door middel van werksessies. Tijdens de eerste werksessie op 20 februari is de groep na een algemeen gedeelte opgesplitst in twee groepen: de ene groep richtte zich op de doorverwijzing van patiënten vanuit de zorgverlener naar de beweegmakelaar om vervolgens begeleid te worden naar passend sport- en beweegaanbod. De andere groep ging verder in op het opzetten van nieuwe samenwerkingsprojecten waarbij sport als middel kan worden ingezet.

Voor de groep die zicht richt op de doorverwijzing naar passend sport- en beweegaanbod heeft op 16 mei de tweede werksessie plaats gevonden. Daarin kwam naar voren dat multidisciplinaire samenwerking belangrijk is met daarin één aanspreekpunt als het gaat om de doorverwijzing van patiënten. Het is van belang om elkaar (zorgverleners, buurtsportcoach en sportverenigingen) op de hoogte te houden van elkaars werkzaamheden. De buurtsportcoach sluit aan bij bijeenkomsten van zorgverleners en kijkt met sportverenigingen naar het verbreden van het beweegaanbod. Dit met als doel om patiënten door te kunnen sturen naar passend beweegaanbod. 

Wilt u graag meer informatie over bovenstaande of heeft u vragen? Neem dan contact op met buurtsportcoach Martine Steijvers via T: 06 24 89 91 52 of E: m.steijvers@sportservicedoetinchem.nl.