Tafeltennisverenigingen bundelen krachten

Op donderdagavond 6 november kwamen de drie tafeltennisverenigingen uit de gemeente Doetinchem bijeen om samenwerking te bespreken. Een van de redenen om samenwerking te verkennen is het teruglopende ledenaantal bij de verenigingen. Reden genoeg om de handen in een te slaan voor een actieplan om tafeltennis weer ‘hot’ te maken!

De aanleiding kwam voort uit een gesprek tussen Taverdo en Sportservice Doetinchem. Tijdens de bijeenkomst bleek behoefte om elkaar op regelmatige basis te ontmoeten en daar waar mogelijk gezamenlijk op te trekken om tafeltennis te promoten. “Het was een productieve avond waar concrete afspraken zijn gemaakt. Nu is het zaak om de vervolgstappen te zetten”, aldus Mike Bouwmeester (verenigingsconsulent) die de verenigingen bij elkaar heeft gehaald.

Vervolg
Taverdo, TTV Odion (Gaanderen) en TTV Wehl hebben afgesproken samen op te trekken bij de organisatie van schoolsporttoernooien. Daarnaast worden er sportstimuleringsprojecten uitgevoerd onder de doelgroep ouderen. Bovenal ontstaat er een bestuurlijke samenwerking tussen de verenigingen door ieder kwartaal bijeen te komen. Eind januari komen de verenigingen weer bijeen om gemaakte plannen verder uit te werken.