Theatervoorstelling 'Wel winnen hé' voor vrijwilligers in de Sport komt naar Doetinchem

Met de theatervoorstelling ‘Wel winnen hè!’ krijgen vrijwilligers van sportverenigingen uit heel Nederland op een speelse manier een spiegel voorgehouden. 

Trainers, coaches, begeleiders, bestuursleden en scheidsrechters krijgen meer inzicht in hun eigen rol binnen hun vereniging en worden geïnspireerd om te werken aan een positieve cultuur binnen hun club. De voorstelling staat gepland op 14 januari 2014 in Schouwburg Amphion te Doetinchem. De inloop is vanaf 19.30 uur; de voorstelling duurt van 20.00 tot 21.20 uur (zonder pauze).

De theatervoorstelling is gebaseerd op praktijkervaringen van verschillende Nederlandse topcoaches. In de voorstelling spelen onder andere Bas Grevelink (Comedy Train, musical Joseph) en Ewald van Kouwen (aanvoerder van de beweging Positief Coachen). Vanaf september 2012 wordt ‘Wel winnen hè!’ 150 keer in heel Nederland opgevoerd zodat iedere vrijwilliger de voorstelling kan bezoeken. In de voorstelling komen herkenbare situaties voor verschillende sporten aan bod; ‘Wel winnen hè!’ is dan ook voor iedere sportliefhebber interessant.

Uit de try-outs is gebleken dat bezoekers aan de voorstelling een goed gevoel overhouden en gemotiveerd raken om zelf binnen hun vereniging te werken aan een cultuur van sportiviteit en respect voor de ander. Zij hoeven dat niet alleen te doen, maar kunnen via hun sportbond deelnemen aan ‘Naar een veiliger sportklimaat’.

Dit programma is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Het programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF (met KNVB, KNHB en NOC*NSF als voortrekkers) en heeft de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MOgroep.

‘Naar een veiliger sportklimaat’ is het antwoord van de sportsector op de verharding en verruwing in de sport. De sporten hebben steeds vaker te maken met irritaties, incidenten en zelfs excessen. Die trend wil ‘Naar een veiliger sportklimaat’ ombuigen. Dat gaat op twee manieren gebeuren. Allereerst wordt er met cursussen en trainingen voor vrijwilligers van verenigingen gewerkt aan bewustwording en gedragsverandering van sporters en vrijwilligers in de sport. Daarnaast moeten excessen strenger worden aangepakt. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een uniform tuchtrechtsysteem voor de gehele sport.

Om verenigingen te inspireren deel te nemen aan het programma en zelf te werken aan het creëren van een veilig sportklimaat, is de theatervoorstelling ‘Wel winnen hè!’ opgezet. Deze voorstelling is bedoeld voor alle vrijwilligers van sportverenigingen en met name voor bestuursleden, trainers, coaches, begeleiders en scheidsrechters. Centraal in de voorstelling staat hoe je als vrijwilliger kunt bijdragen aan het creëren van een positieve verenigingscultuur, ofwel een cultuur waarin prestaties verbeteren, sportiviteit toeneemt, meer pubers lid blijven en het aantal vrijwilligers toeneemt.

Voor een actueel overzicht van de voorstellingen: www.welwinnenhe.nl

Kaarten kosten €5 en zijn te bestellen via welwinnenhe.nl. Ze zijn ook te koop bij een Primera winkel (€5 + €1,99 handlingskosten).

Kijk voor meer informatie over het programma 'Naar een veiliger sportklimaat' op www.veiligsportklimaat.nl.


Noot:
Het integraal filmen van de voorstelling door publiek is verboden. Foto's maken tijdens de voorstelling mag mits er niet wordt geflitst.