Themabijeenkomst chronisch zieken

Op 21 februari wordt de themabijeenkomst gericht op de doelgroep chronisch zieken georganiseerd bij WSV de Ank.

Landelijk is een stijging van het aantal chronisch zieken zichtbaar, wat mede toe te schrijven is aan de toenemende vergrijzing en bewegingsarmoede. De doelgroep chronisch zieken is dan ook een interessante doelgroep voor de sportvereniging van de toekomst. Voor deze groep is het belangrijk dat men voldoende beweegt. In de praktijk blijkt het lastig te zijn een geschikte beweegactiviteit te vinden waarbij rekening wordt gehouden met de fysieke belastbaarheid van de verschillende deelnemers. Om als sportvereniging op deze doelgroep in te spelen en kansen te zien, wordt er op 21 februari de themabijeenkomst “Chronisch zieken” georganiseerd voor bestuurders, trainers/coaches, commissieleden en overige geïnteresseerde vrijwilligers.

Het programma
Erwin Bomers, directeur patiëntenzorg van het Slingeland Ziekenhuis, heeft veel kennis over de trends en ontwikkelingen in de zorg. Hij licht deze avond toe hoe het Slingeland Ziekenhuis hierop inspeelt. Daaropvolgend zal buurtsportcoach Martine Steijvers de aanwezigen informeren over de kansen die het voor de verenigingen oplevert om aanbod te creëren voor chronisch zieken. Een mooi voorbeeld van het creëren van aanbod voor deze doelgroep is zichtbaar bij ARGO Atletiek, waar sinds 15 januari jongstleden een wandelgroep voor chronisch zieken is opgestart. Fysiotherapeute en tevens wandeltrainer Els ter Laak vertelt over de totstandkoming van deze groep en welke samenwerking tussen zorg en sport is ontstaan.

Kortom, een interactieve bijeenkomst waar u wordt geïnformeerd over de kansen en mogelijkheden voor chronisch zieken binnen uw vereniging. Vervolgens kan uw vereniging bijgeschoold worden in een maatwerktraject onder leiding van een buurtsportcoach tot het creëren of aanpassen van beweegaanbod voor deze doelgroep.

Datum, tijd en locatie
De themabijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 21 februari van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur. U bent welkom bij Watersportvereniging De Ank, Stokhorstweg 2, 7006 GA Doetinchem. De inloop vindt plaats vanaf 19.00 uur.

Aanmelden?
U kunt zich inschrijven middels het inschrijfformulier. Indien u met meerdere mensen van uw vereniging aanwezig bent, verzoeken wij u allen een apart inschrijfformulier in te vullen. Inschrijven is mogelijk tot maandag 19 februari.  

Vragen?
Heeft u nog vragen over de themabijeenkomst, neem dan contact op met Manon Zwakenberg via m.zwakenberg@sportservicedoetinchem.nl of telefonisch door te bellen naar 06 – 41 88 77 06.