Themabijeenkomst 'Hoe ga je om met gedragsproblemen'

Op 13 september wordt er een themabijeenkomst voor trainers, coaches en bestuurders georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst worden handvaten geboden hoe zij om moeten gaan met gedragsproblemen binnen een team of trainingsgroep.

Kees heeft geregeld woede aanvallen en andere kinderen ondervinden hier hinder van. Kees zoekt bepaalde kinderen op en daagt ze uit, waardoor de trainer regelmatig bezig is met het oplossen van problemen. Hoe kan de trainer ervoor zorgen dat Kees minder woede aanvallen krijgt en de sfeer in de groep beter wordt?

Bovenstaand voorbeeld is waarschijnlijk herkenbaar voor veel trainers en coaches. Gedragsproblemen zijn lastig voor het kind en voor zijn of haar omgeving. Kinderen die op een sportvereniging probleemgedrag laten zien, worden vaak weggestuurd. Het probleem wordt daarmee verplaatst in plaats van weggenomen.

Vanuit verenigingen krijgen wij steeds meer vragen over het omgaan met gedragsproblemen bij kinderen in een team of trainingsgroep. Het onderwijs loopt hier ook tegenaan, omdat zij moeite hebben om kinderen door te verwijzen naar een vereniging die deze doelgroep voldoende kan bieden. Gedragsproblemen komen steeds vaker voor en daarom is het van belang dat ook een verenigingsbestuur een visie vormt hoe zij hier mee om gaan. 

Om trainers en coaches te leren hoe zij hier mee om moeten gaan wordt er op 13 september, tijdens de Nationale Sportweek, een bijscholing georganiseerd gericht op dit thema. Samen met experts uit het speciaal (basis)onderwijs en ervaringsdeskundigen binnen het verenigingsleven wordt er een scholing op maat ontwikkeld.

De bijscholing wordt praktisch ingericht zodat trainers en coaches dit direct kunnen toepassen binnen trainingen of wedstrijden. Dit zal het geven van trainingen gemakkelijker moeten maken. Tevens nodigen we ook bestuurders uit voor deze avond, om ervoor te zorgen dat het omgaan met gedragsproblematiek wordt geborgd binnen de vereniging. Met hen zullen we deze avond apart aan de slag gaan.

Datum, tijd en locatie

De bijscholing vindt plaats op woensdagavond 13 september van 19.30 uur tot 21.30 uur bij SO de Isselborgh, Kapperskolkweg 40 in Doetinchem.

Voor wie?

Wij willen u vragen deze uitnodiging breed weg te zetten binnen uw vereniging. Trainers, coaches en bestuurders zijn deze avond van harte welkom. Voor geïnteresseerden wordt er na afloop van deze avond een passend vervolgaanbod aangeboden.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door het invullen van het inschrijfformulier. Uiteraard hopen wij dat u met meerdere personen van uw vereniging aanwezig bent. Wij willen u vragen om allen een apart formulier in te vullen. Inschrijven is mogelijk tot 6 september.

Heeft u nog een passend voorbeeld die wij kunnen behandelen, of zijn er problemen binnen uw vereniging gericht op dit onderwerp, dan horen wij dit graag.

Neem voor vragen of meer informatie contact op met verenigingsconsulent Manon Zwakenberg via m.zwakenberg@sportservicedoetinchem.nl of telefonisch via 06-41887706.