Tweede bijeenkomst JOGG in Gaanderen

De gemeente Doetinchem wil het probleem overgewicht onder jongeren aanpakken en heeft zich daarom aangesloten bij Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). JOGG is een lokale aanpak die ervoor zorgt dat voldoende bewegen en gezond eten de normaalste zaak van de wereld wordt!

Gaanderen is als eerste dorp gekozen om daar de wijkgerichte JOGG-aanpak te implementeren. Op 24 november jl. vond de eerste bijeenkomst voor JOGG in Gaanderen plaats. Vele professionals uit de wijk waren aanwezig en hebben input geleverd die verwerkt is in een plan van aanpak. Op 4 maart aanstaande vindt er een tweede bijeenkomst plaats waarin het plan van aanpak gepresenteerd zal worden. Tevens worden er die avond een aantal samenwerkingsovereenkomsten getekend, samen zetten we ons in voor gezonde jeugd!

U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Moniek Bazuin door een e-mail te sturen naar m.bazuin@sportservicedoetinchem.nl. Voor meer informatie kunt u zich ook wenden tot Moniek, 06 18 96 20 69.